วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

ข้อคิดข้อรำพึง อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา ปี B

ข้อคิดข้อรำพึง
อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา ปี B

“เอฟฟาธา” จงเปิดเถิด

เมื่อนำพระวรสารตอนนี้มาใช้ในพิธีกรรมสำหรับนิกาย Church of England เขาจะถือวันฉลองนี้ ใช้ชื่อเรียกว่า “วันอาทิตย์ที่เปิดออก” (Ephphatha Sunday) ซึ่งอาจจะตีความหลวมๆได้ว่า ให้เราเปิดพื้นที่ในส่วนต่างๆ ของชีวิตเรา รวมถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเรา เพื่อให้ได้รับพระพรจากพระบิดาเจ้า ได้รับการเยียวยารักษาจากการสัมผัสของพระเยซูเจ้า และได้รับพลังลมปราณจากพระจิตเจ้า

“เอฟฟาธา” จงเปิดเถิดนี้เป็นคำสั่งของพระเยซูเจ้าเพื่อเปิดหู และเปิดปากของคนใบ้หูหนวกให้กลับได้ยิน และสามารถพูดได้ นี่เป็นหนึ่งในสองของเรื่องเล่าอัศจรรย์ที่แปลกออกไปของพระวรสารนักบุญมาระโก (อีกเรื่องหนึ่งคือพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอดที่เมืองเบธไซดาใน มก 8 : 22-26) กล่าวคือ การรักษาเยียวยาในสองกรณีนี้ พระเยซูเจ้าไม่เพียงตรัสพระวาจาเพื่อการรักษาเท่านั้น ยังทรงใช้ท่าทางประกอบ เช่น การใช้พระหัตถ์ยอนหูของเขา หรือทรงใช้พระเขฬะแตะลิ้นของเขา ภาพการรักษาเยียวยาเช่นนี้ดูเหมือนเกือบจะเป็น “สิ่งคล้ายศีล” (sacramental) เลยทีเดียว เพราะประกอบไปด้วยการที่พระเยซูเจ้าทรงใช้การสัมผัส ใช้ท่าทาง มีองค์ประกอบของวัตถุสิ่งของ (material) และวาจา(บทสูตร)ที่เปล่งออกมา (words)

บทอ่านแรกจากหนังสือประกาศกอิสยาห์มีความสำคัญมากทีเดียว เพราะพระศาสนจักรในสมัยแรกเริ่มมองดูพระภารกิจของพระเยซูเจ้าในฐานะเป็นผู้ที่ทำให้คำทำนายถึงบทบาทในการรักษาเยียวยาของพระเมสสิยาห์สำเร็จไป เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา “นัยน์ตาของคนตาบอดจะมองเห็น หูของคนหูหนวกจะได้ยิน และคนง่อยจะกระโดดได้อย่างกวาง”

บทสดุดีที่ 146 ของอาทิตย์นี้ก็สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะทรงเป็นพระผู้เยียวยารักษา บทสดุดีกล่าวถึงการปลดปล่อยบรรดาผู้ถูกจองจำให้เป็นอิสระ ประทานสายตาแก่คนตาบอด แต่กลับไม่พูดถึงการเปิดหูของคนหูหนวก และไม่พูดถึงการเปิดปากของคนใบ้ อย่างไรก็ตาม อาจเป็นนัยที่รวมทุกๆเรื่องของการเยียวยารักษาอยู่ในนี้

สำหรับเรื่องราวในพระวรสารของวันนี้ น่าสังเกตที่นักบุญมาระโกไม่เพียงเอ่ยอ้างถึง “การเป็นใบ้หนวกทางกาย” ของชายผู้มารับการรักษาเยียวยาเท่านั้น แต่ยังมีสัญลักษณ์ที่หมายถึง “การเป็นใบ้หูหนวกทางฝ่ายจิต” ของบรรดาอัครสาวกอีกด้วย เพราะพวกเขาฟังพระวาจาที่พระเยซูได้ตรัส แต่ก็เหมือนไม่ได้ยิน และไม่เอาใจใส่ จริงๆแล้วต้องเป็นพระวรสารในบทต่อไปจากนี้ (ซึ่งเราจะได้ยินในวันอาทิตย์หน้า ที่บรรดาอัครสาวกถึงจะพอเข้าใจบางส่วนว่าพระเยซูเจ้าคือใคร โดยที่นักบุญเปโตร ซึ่งเป็นผู้ที่พูดแทนพวกเขา จะสารภาพว่า “พระองค์คือพระคริสตเจ้า = คือพระเมสสิยาห์” )

โรคของการเป็นใบ้หูหนวกน่ากลัวหรือไม่ เฮเลน เคลเลอร์ (Halen Keller) ซึ่งเป็นทั้งตาบอด และเป็นใบ้ หูหนวก ได้บอกว่า การเป็นคนใบ้หูนวกเป็นความพิการที่แย่กว่าตาบอดหลายเท่านัก เป็นที่เข้าใจได้ว่า ผู้คนอื่นๆ มักจะเห็นใจคนพิการที่ตาบอดหรือเป็นง่อย เพราะมองออกได้อย่างชัดเจน แต่คนที่เป็นใบ้หูหนวกดูเหมือนเป็นคนปกติธรรมดามากๆ และดังนั้นก็ยากที่จะได้รับการสนับสนุน และความเห็นอกเห็นใจ

มีตัวอย่างของสุภาพสตรีอาวุโสที่น่ารักมากคนหนึ่ง เธอรักสามีชราของเธอมากๆ แต่สามีของเธอหูหนวกจนแทบจะไม่ได้ยินแล้ว ในวันคล้ายวันเกิดของสามี เธอพูดกับสามีของเธอว่า “ที่รักจ๊ะ ฉันภูมิใจในตัวคุณมากๆ” สามีพูดกลับมาว่า “เธอพูดอะไรนะ พูดดังๆหน่อย” เธอจึงพูดซ้ำว่า “ฉันภูมิใจในตัวคุณ” ( = “I ‘m proud of you!” ) สามีตอบกลับมาว่า “เออใช่… ฉันก็เบื่อเธอด้วยเหมือนกัน” ( = “Oh, yes, I ‘m fed up of you too!” )

แล้วเราเบื่อหรือเปล่าที่ทำตัวเป็นคนหูหนวกต่อคำสั่งสอนแนะนำของพระเยซูเจ้า หรือทำตัวเป็นคนตาบอดต่อการสร้างสรรค์อันอัศจรรย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า หรือทำตัวเป็นคนใบ้ในขณะที่เราควรจะต้องเป็นพยานถึงพระจิตแห่งความจริง ถ้าเป็นเช่นนั้น ให้เรากระซิบบอกว่า “เอฟฟาธา จงเปิดเถิด” จงเปิดออกทุกภาคส่วนในร่างกายของเรา และทุกๆอณูแห่งความเป็นอยู่ของตัวเรา

จงเปิดดวงตาของฉันเถิด เพื่อฉันจะได้มองเห็นทุกสิ่งที่สวยสดงดงาม และเห็นพระองค์ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง

เอฟฟาธา ดวงตาของทุกผู้คน เพื่อเราจะได้มองเห็นความชั่วรายที่แฝงตัวซ่อนอยู่เบื้องหลังโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของเรา

จงเปิดหูของฉันเถิด เพื่อให้เสียงเสนาะของธรรมชาติดังสะท้อนในห้วงแห่งจิตใจฉัน

เอฟฟาธา ใบหูของผู้คน เพื่อให้เสียงร้องของคนยาก คนจน และคนที่ไม่มีอำนาจวาสนา ได้สั่นสะเทือนความทะนงตัวของเรา

จงเปิดปากของฉันเถิด เพื่อจะได้ขับร้องบทเพลงสดุดี และบทกวีเพื่อสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกระทำกิจการอันอัศจรรย์สำหรับวันนี้

เอฟฟาธา ปากของทุกผู้คน ให้พูดต่อต้านความเท็จและความอยุติธรรม ที่เคยทำให้ผู้ต่ำต้อยต้องเงียบเสียง

จงเปิดดวงใจของฉันเถิด เพื่อให้ชาวโลกได้พบสถานที่หรือที่ว่างให้พักพิงได้

เอฟฟาธา ดวงใจของทุกผู้คน ให้ช่วยกันยุติการแบ่งชนชั้นสูง – ต่ำ คนรวย – คนจน คนบริสุทธิ์ – คนที่มีมลทิน

ขอให้อาทิตย์แห่งการเปิดออกหรือเอฟฟาธานี้เปิดไปสู่สิ่งสร้างทั้งมวลให้เข้าสู่สัปดาห์ใหม่ ชีวิตใหม่ และโลกใหม่

(คุณพ่อวิชา หิรัญญการ ลงวันที่ 1 กันยายน 2021
Based on : Sunday Seeds For Daily Deeds ; by : Francis Gonsalves, S.J.)