Wednesday, 25 May 2022

งานเสวนา ศิษย์พระคริสต์ 4.0

การเสวนาในหัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ 4.0” ในวันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 9 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก โดยมีคุณประจวบ ตรีนิกร เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร, อ.ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย, อ.วีระพงศ์ ทวีศักดิ์, คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล, คุณวนิดา อังศุพันธุ์, คุณวศิน มานะสุรางกุล เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย