วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

ที่ สสท. 85/2020 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบโศกนาฏกรรมประเทศเลบานอน

สาส์นเวียนจากสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

ที่ สสท. 85/2020

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบโศกนาฏกรรมประเทศเลบานอน

พระคุณจ้า คุณพ่อ อธิการคณะนักบวชชาย-หญิง และพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน

ตามที่ได้เกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ท่าเรือในกรุงเบรุตเมืองหลวงของประเทศเลบานอน แรงระเบิดครั้งประวัติศาสตร์มีความรุนแรงเทียบเท่ากับแผ่นตินไหวที่มีขนาด 4.5 ริกเตอร์สร้างความเสียหายไปไกลกว่า 10 กิโลเมตร ยังผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก อาคารบ้านเรือนและสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง มีชาวเลบานอนต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยทันทีกว่าสามแสนคน ในจำนวนนี้มีเด็กราวแปดหมื่นคน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนที่อยู่อาศัยชั่วคราว อาหารและน้ำดื่ม ยาและเวชภัณฑ์สำหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วย องค์กรคาริตัสเลบานอน (หน่วยงานเมตตาสงเคราะห์ของคาทอลิก) กำลังดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวในนามของพระศาสนจักรท้องถิ่น ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการกุศลต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว แต่ด้วยความรุนแรงของความเสียหายจากเหตุระเบิดครั้งนี้ ความช่วยเหลือจากพี่น้องเพื่อมนุษย์ยังคงมีความจำเป็นอย่างมาก

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยรับทราบถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่พี่น้องคริสตชนคาทอลิกกำลังประสบอยู่เช่นเดียวกับคนทั่วไป แต่ก็พิจารณาเห็นว่าสภาพความเป็นไปที่พี่น้องเพื่อนมนุษย์ชาวเลบานอนที่กำลังประสบเคราะห์กรรมอันหนักหน่วงดังที่กล่าวข้างต้น จึงวอนขอความร่วมมือจากทุกสังฆมณทล คณะนักบวชชาย-หญิง หน่วยงาน กลุ่มองค์กรคาทอลิก และพี่น้องคริสตขนผู้มีน้ำใจดีทั้งหลาย ได้แสดงความรัก ความเอื้ออาทรต่อพี่น้องร่วมโลกของเราที่ประสบกับความทุกข์ยากลำบาก “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเรา ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา….” (ร. 25:40) ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องได้ร่วมกันภาวนาขอพระเจ้าโปรดบรรเทาใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ และดลบันดาลให้สถานการณ์คลี่คลายในเร็ววัน พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนบริจาคปัจจัยให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องเพื่อนมนุษย์ของพวกเราตามกำลังความสามารถ สำหรับคนที่ประสงค์จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเมตตาจิตแบ่งปันคนละเล็กละน้อยตามกำลังความสามารถเพื่อเห็นแก่ความรักต่อพระเยซูคริสต์ในพี่น้องผู้ประสบเคราะห์กรรมเหล่านี้ ท่านสามารถส่งปัจจัยมายัง…

เช็คสั่งจ่าย สภาพระสังฆราชฯ CARITAS THAILAND

โอนเงิน : สภาพระสังฆราชฯ CARITAS THAILAND (บรรเทาฯ)

ธนาคารทหารไทย สาขาสุรวงศ์

บัญชีออมทรัพย์เลขที่ :078-2-35187-8

โดยสภาประมุขฯ จะรวบรวมปัจจัยที่ได้รับทั้งหมด ส่งไปพระศาสนจักรในประเทศเลบานอนตามลำดับต่อไป ขอพระเจ้าโปรดตอบแทนในน้ำใจดีของทุกทน ที่ร่วมมือกันช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องของเราที่ยากลำบาก และขอพระเจ้าโปรดอวยพรและ

บรรเทาใจแก่เพื่อนพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ด้วย

ขอพระเจ้าอำนวยพร

(พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช)

ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

(บิชอปฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อากรณ์รัตน์)

ประมุขแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่

เลขาธิการสภาฯ