วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

สถานภาพ

สถาปนาเป็นสังฆมณฑล วันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512)
พื้นที่ 75,562 ตารางกิโลเมตร
ประกอบด้วย 15 จังหวัด แบ่งการปกครองเป็น 4 เขต
เขตแม่พระฟ้าติมา ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร
เขตแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
เขตแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส ยะลา
เขตแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ได้แก่ ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง พัทลุง
จำนวนประชากร 9,778,718 คน
จำนวนคาทอลิก 7,889 คน
พระสังฆราช 1 องค์
พระสงฆ์สังมมณฑลสุราษฎร์ธานี 18 องค์
พระสงฆ์คณะชาเลเซียน 18 องค์
พระสงฆ์คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ 14 องค์
พระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ 1 องค์
พระสงฆ์คณะ Marist Father 3 องค์
ภราดาคณะซาเลเซียน 2 คน
ภราดาคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ 1 คน
ภคินี 113 คน

ที่มา : ปฏิทินคาทอลิก 2024 สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

พระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑล

พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
ประมุขสังมมณฑลสุราษฎร์ธานี

1946 เกิด 9 กุมภาพันธ์ 1946.
เป็นบุตรชายคนโตของนายวิรัช และ นางกิมเฮง ในจำนวน 7 คน เข้าบ้านเณรเล็กคณะซาเลเซียน ที่หัวหิน ศึกษาปรัชญาที่ฮ่องกง และเทวศาสตร์ที่อิสราเอล
1975 29 มิถุนายน รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ โดยสมเด็จพระสันตะปาปา เปาโลที่ 6 ที่โรม
1986 – 1992 เป็นรองเจ้าคณะซาเลเซียน
1992 -1998 เป็นเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนครั้งแรก
14 กุมภาพันธ์ 2004 เป็นเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่สอง
2004 9 ตุลาคม 2004 ได้รับแต่งตั้ง จากสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ให้ดำรงตำแหน่งพระสังฆราช ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี สืบตำแหน่งต่อจาก พระสังฆราช ไมเกิ้ล ประพนธ์ กิจเจริญ SDB.
28 พฤศจิกายน 2004 พิธีอภิเษก ณ. วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ อ.ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์
Principal Consecrator : พระคาร์ดินัล Crescenzio Sepe
Principal Co-Consecrators : พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชูและพระอัครสังฆราช Salvatore Pennacchio

อาสนวิหาร

อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล

อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล
317 ถ. ตลาดใหม่ อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 07 728 6591
โทรสาร 07 721 2220
เจ้าอาวาส : คุณพ่อยุทธการ ยนปลัดยศ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส : คุณพ่ออมรเทพ สริปะ
website : www.catholicsurat.org

ศูนย์คาทอลิก

สำนักงานมิสชังสุราษฎร์ธานี

สำนักพระสังมราช
โทร.08-4190-5195, 0-7728-5869
โทรสาร 0-7728-3416