วันจันทร์, 26 กุมภาพันธ์ 2567
  

อัครสังฆมณฑลท่าแร่- หนองแสง

สถานภาพ

สถาปนาเป็นสังฆมณฑล วันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508)
พื้นที่ 25,447.80 ตารางกิโลเมตร
ประกอบด้วย 4 จังหวัด
คือ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์
จำนวนประชากร 3,240,379 คน
จำนวนคาทอลิก 57,885 คน
พระสังฆราช 1 องค์
พระสังฆราชกิตติคุณ 1 องค์
พระสงฆ์สังฆมณฑล 72 องค์
พระสงฆ์นักบวช (ภราดาน้อยกาปูชิน) 3 องค์
ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล 3 คน
พระสงฆ์คณะดอมินิกันชาย (เวียดนาม) 3 องค์
พระสงฆ์คณะซิลแตร์เซียน (เวียดนาม) 5 องค์
ภคินี
– คณะรักกางเขนแห่งท่าแร่ 90 คน
– คณะกลาริสกาปูชิน 12 คน
– คณะออกุสติเนี่ยนแม่พระแห่งความบรรเทา 2 คน
– คณะธิดาเมตตาธรรม 4 คน
– คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 9 คน

ที่มา : ปฏิทินคาทอลิก 2024 สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

พระอัครสังฆราช ประมุขอัครสังฆมณฑล

พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี
ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

ค.ศ. 1992 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสรองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง
ค.ศ. 1993-1994 เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ คำเกิ้ม, วัดนักบุญลอเรนซ์ ภูคำและกลุ่มคริตสชน ท่าค้อ นครพนม
ค.ศ. 1995-1996 ศึกษาต่อที่กรุงโรม อิตาลี วิชาเทววิทยาพระคัมภีร์
ค.ศ. 1997 เตรียมตัวเป็นอธิการบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร
ค.ศ. 1998-2008 อธิการบ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร
ค.ศ. 2009-2013 เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยคู่ สกลนคร
ค.ศ. 2009-2020 อุปสังฆราช
ค.ศ. 2014-2018 เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
ค.ศ. 2018-2020 เจ้าอาวาสสักการสถานพระมารดาแห่งมารณสักขี สองคอน
วันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ได้รับการประกาศแต่งตั้งจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสให้เป็นพระอัครสังฆราชแห่งท่าแร่-หนองแสง

อาสนวิหาร

อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล

อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่
ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
โทร. 0-4275-1090, 0-4275-1207 (ซิสเตอร์)
เจ้าอาวาส : คุณพ่อสุรศักดิ์ พงษ์พิศ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส : คุณพ่อลิขิต สัพโส, คุณพ่อสิทธิฤทธิ์ นันศรีทอง

ศูนย์คาทอลิก

สำนักพระสังฆราช อัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง

สำนักงานมิสซังท่าแร่-หนองแสง
362 ม.2 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 0-4271-1272 / 087 220 1659
โทรสาร 0-4271-2023
E-mail : Thare_nongseng@hotmail.co.th
Website: –