วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567
  

ต้อนรับพระอัครสังฆราชปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย

            วันที่ 4 เมษายน 2023 เวลา 6.00 น. เอกอัครสมณทูต นครรัฐวาติกัน ประจำประเทศไทย พระอัครสังฆราชปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ ซึ่งนอกจากจะดำรงตำแหน่งสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทยแล้ว ยังดำรงตำแหน่งที่กัมพูชา และเป็นผู้แทนพระสันตะปาปาประจำประเทศลาวด้วย ในวันนี้ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย และได้รับการต้อนรับจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยมีพระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประธานสภาฯ พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รวมทั้งตัวแทนนักบวช และผู้ที่ทำงานในสภาฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง สนามบินสุวรรณภูมิ และเดินทางมายังสถานเอกอัครสมณฑูตวาติกันประจำประเทศไทย ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ

            บรรยากาศของการต้อนรับเต็มไปด้วยรอยยิ้มของความสุข ก้าวต่อไปคือการร่วมมือในการก้าวเดินไปด้วยกันของพระศาสนจักรไทย และพระศาสนจักรสากล

ขอบคุณข่าวและภาพจาก สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย