วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

ประกาศแต่งตั้งพระสังฆราชสังฆมณฑลอุบลราชธานี