วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประกาศแต่งตั้งบาทหลวงเปาโล ธวัช สิงห์สา รับตำแหน่งประมุขแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์