วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

พิธีอภิเษกพระสังฆราชสเตเฟน บุญเลิศ พรหมเสนา ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี