วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

สื่อคาทอลิก เปิดฉาก จับมือกับหลายฝ่าย ตามหาจริยธรรม AI

            วันที่ 18 มีนาคม 2024 สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยร่วมกับ Google News Initiative และ Cofact (ประเทศไทย)จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สื่อคาทอลิกกับการตรวจสอบข้อมูลในยุค AI” ห้องประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ซ.นาคสุวรรค กรุงเทพฯ

            งานเริ่มโดยการขอพรพระเพื่อการสัมมนาในวันนี้จะได้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและพึ่งพากัน โดยคุณพ่ออนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย คุณพ่อได้กล่าวถึงจุดตั้งต้นของแรงบันดาลใจซึ่งมาจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่มอบสาส์นในวันสันติภาพสากล ปี 2024 ในประเด็น “ปัญญาประดิษฐ์และสันติภาพ” หลังจากนั้นก็พบเรื่องราวเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุผลที่ต้องลุกขึ้นมา ให้ข้อมูลกัน และใช้โอกาสเหล่านี้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากจะทำให้สาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นที่รับรู้และเข้าใจในมุมมองที่ถูกต้องแล้ว ยังเป็นการพาทุกคนก้าวเดินไปด้วยกันในยุคปัจจุบัน กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

            หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาได้พบกับคุณธนภณ เรามานะชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบข้อมูล ภาคีโคแฟค ร่วมบรรยายในหัวข้อ “เครื่องมือดิจิตัลสำหรับการตรวจสอบข้อมูล” เป็นการให้ข้อมูลภาพรวมและเชิงลึกเป็นต้นเครื่องมือ AI พื้นฐานในการสร้างคอนเทนต์และยังเชิญชวนให้สังเกตเนื้อหา การตรวจสอบ การบิดเบือน รวมทั้งการตรวจสอบย้อนหลัง นอกจากนั้นยังแนะนำวิธีการสร้างข้อมูลของ AI

            ในช่วงบ่ายคุณสุภิญญา กลางณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้งโคแฟค(ประเทศไทย) และทีมงาน ได้แนะนำการทำงานของโคแฟคถึงกิจกรรมต่าง ๆ หลักคิด การจัดตั้ง บริบทของงาน และยังเน้นย้ำถึงการมีจริยธรรมของสื่อและประเด็นลิขสิทธิ์กับ AI

            การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการเปิดศักราชของการทำความเข้าใจเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการนำไปใช้ รู้เท่าทันและแสวงหาต่อไปกับจริยธรรมในAI ที่ยังคงต้องเรียนรู้กันอีก การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 35 ท่านจากหน่วยงานสื่อคาทอลิก คณะนักบวชคาทอลิก โรงเรียนคาทอลิก องค์กรคาทอลิกทั้งในระดับสภาพระสังฆราช และสังฆมณฑล

            การสัมมนาในครั้งนี้ทำให้เข้าใจได้ว่า ทำไมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จึงได้ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ เพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์กับความก้าวหน้าของโลกแล้ว ยังต้องระมัดระวังและเลือกใช้ ให้เหมาะสมตามประสิทธิภาพภายใต้จริยธรรมที่มีและถูกสร้างในหัวใจของผู้ใช้ด้วย

            รอติดตามข่าวความร่วมมือ การจัดสัมมนา หรือกิจกรรมสื่อศึกษาในโอกาสต่อไปจากช่องทางต่างๆของสื่อมวลชนคาทอลิกกันต่อไปครับ

เครดิต: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย