วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

ข้อคิด-ข้อรำพึง

24 สิงหาคม ฉลองนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก (St Bartholomew, Apostle, feast.)
11 กุมภาพันธ์ ระลึกถึงแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด (The memorial of Our Lady of Lourdes)
10 กุมภาพันธ์ ระลึกถึงนักบุญสโกลัสติกา พรหมจารี (C. 480 – 547) (St Scholastica, Virgin, memorial)
วันที่ 31 มกราคม ระลึกถึงนักบุญยอห์น บอสโก พระสงฆ์ (St John Bosco, Priest, memorial)
วันที่ 11 พฤศจิกายน ระลึกถึงนักบุญ มาร์ติน แห่งตูร์ พระสังฆราช ( St Martin of Tours, Bishop, memorial )
4 พฤศจิกายน ระลึกถึง นักบุญ ชาร์ลส์ โบโรเมโอ พระสังฆราช
14 กันยายน ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน (The Exaltation of the Holy Cross, feast)
ข้อคิดข้อรำพึง อาทิตย์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา ปี C
28 สิงหาคม ระลึกถึงนักบุญออกัสติน พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร
27 สิงหาคม ระลึกถึงนักบุญโมนิกา
25 สิงหาคม นักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส ( St Louis IX : 1214 – 1270 )
วันที่ 20 สิงหาคม ระลึกถึงนักบุญเบอร์นาร์ด ฤษีและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร (St Bernard, Abbot and Doctor, memorial, 1091-1153)
วันที่ 4 สิงหาคม
ระลึกถึง นักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ พระสงฆ์
(St John Baptist Mary Vianney, Priest, memorial)
22 กรกฎาคม ฉลองนักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา (St Mary Magdalene, feast)
6 กรกฎาคม ระลึกถึง นักบุญ มารีย์ กอเรตตี พรหมจารี และมรณสักขี (St Maria Goretti, Virgin & Martyr, memorial)
29 มิถุนายน สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล อัครสาวก (SS. Peter and Paul, Apostles, solemnity)
28 มิถุนายน ระลึกถึง นักบุญ อีเรเนโอ พระสังฆราช และมรณสักขี (St. Irenaeus, Bishop & Martyr, memorial)
21 มิถุนายน ระลึกถึง นักบุญหลุยส์ คอนซากา นักบวช (St. Aloysius Gonzaga, Religious, memorial)
14 พฤษภาคม ฉลองนักบุญ มัทธีอัส อัครสาวก ( St. Matthias, Apostle, feast )
3 พฤษภาคม ฉลองนักบุญฟิลิป และนักบุญยากอบ อัครสาวก ( SS. Philip and James, Apostles, feast )