Friday, 27 May 2022

คำปราศรัยของพระสันตะปาปา “ทูตสวรรค์แจ้งข่าว (Angelus)” ณ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองการากอซ (Qaraqosh) ประเทศอีรัก วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021

ลูก ๆ และพี่น้องชายหญิงที่รัก

        พ่อขอบคุณพระเจ้าที่ทรงให้โอกาสพ่อเข้ามาอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายในเช้าวันนี้ พ่อได้หาโอกาสเช่นนี้มานานแล้ว ขอขอบคุณพระอัยกาอิกญาช ยูซิป ยูนาน (Ignace Youssif Younan) สำหรับมธุรสวาจาของท่าน และขอบคุณการเล่าประสบการณ์จากคุณโดฮา ซาบาห์ อับดาลลาห์ (Mrs. Doha Sabah Abdallah) และคุณพ่ออัมมาร์ ยาโก (Ammar Yako) สำหรับการเป็นประจักษ์พยานในชีวิตของพวกท่าน เมื่อพ่อกวาดสายตาไปยังพวกท่านพ่อเห็นความหลากหลายของวัฒนธรรมและศาสนาในหมู่ประชากรของเมืองการากอซ (Qaraqosh) นี่แสดงให้เห็นถึงความงดงามของภูมิภาคนี้ การพากันมารวมตัวกันอยู่ ณ ทีนี้ของพวกท่านเป็นการเตือนใจว่าความสวยงามไม่ใช่เป็นเพียงเอกรงค์ ทว่าความงามฉายออกมาหลากหลายและแตกต่างกัน

        ในขณะเดียวกันพวกเรารู้สึกเศร้าใจเมื่อทอดสายตามองไปรอบๆ แล้วเห็นเครื่องหมายแห่งการทำลายที่เกิดจากการใช้ความรุนแรง ความเกลียดชัง และสงคราม  การทำลายทำให้เกิดความเสียหายมากมายสักเท่าใด และยังต้องการทรัพยากรและเวลาอีกเท่าไร เพื่อที่จะสร้างเมืองขึ้นมาใหม่  การที่พวกเราพากันมารวมตัวกันในวันนี้แสดงให้เห็นว่าการก่อการร้ายและความตายไม่ใช่เป็นจุดอวสาน ทว่าพระบัญชาสุดท้ายนั้นขึ้นกับพระเจ้าและพระบุตรของพระองค์ ผู้ทรงพิชิตบาปและความตาย ท่านทุกคนได้รับแบบฉบับจากปู่ย่าตายายในความเชื่อของพวกท่าน ก่อนหน้าพวกท่านบรรดาบรรพบุรุษซึ่งเป็นผู้ที่นมัสการ และสรรเสริญพระเจ้า ณ สถานที่แห่งนี้ บรรดาบรรพบุรุษยึดมั่นในความเชื่อด้วยความหวังอันมั่นคงในการเดินทางในโลกนี้ของพวกเขาโดยไว้วางใจในพระเจ้าผู้ที่ไม่เคยทำให้ผู้ใดผิดหวัง และทำนุบำรุงพวกเขาอย่างสม่ำเสมอด้วยพระหรรษทานของพระองค์ มรดกทางฝ่ายจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ที่พวกเขาได้ถ่ายทอดไว้นั้นยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปในพวกท่าน ขอให้พวกท่านยึดมั่นในมรดกนี้ไว้!  นี่เป็นพลังของพวกท่าน! บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องช่วยกันสร้างและเริ่มต้นกันใหม่โดยวางใจในพระหรรษทานของพระเจ้าผู้ที่จะชี้นำเป้าหมายให้กับประชากรทุกคน พวกท่านไม่ได้อยู่ตามลำพัง!  พระศาสนจักรทั้งมวลอยู่ใกล้ชิดกับพวกท่านด้วยการอธิษฐานภาวนาและเมตตากิจที่เป็นรูปธรรม และในภูมิภาคนี้มีผู้คนจำนวนมากที่คอยเปิดประตูให้กับพวกท่านในยามที่มีความจำเป็น

        ลูก ๆ และกัลยาณมิตรที่รัก นี่เป็นเวลาที่พวกเราต้องฟื้นฟูไม่ใช่เพียงแค่สร้าง แต่ต้องฟื้นฟูสายสัมพันธ์ของชุมชนที่รวมทั้งชุมชน ครอบครัว เยาวชน และผู้สูงอายุให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ประกาศกโยเอลกล่าวว่า “บรรดาบุตรชายและบุตรหญิงของท่านจะประกาศพระวาจา บรรดาคนชราของท่านจะฝันเห็นสิ่งต่างๆ บรรดาคนหนุ่มของท่านจะเห็นนิมิต” (ยอล. 3: 1) เมื่อคนชราและคนหนุ่มมาพร้อมหน้ากัน อะไรจะเกิดขึ้น?  คนชราจะใฝ่ฝัน พวกเขาจะฝันถึงอนาคตสำหรับคนหนุ่ม แล้วคนหนุ่มต้องนำเอาความฝันเหล่านั้นไปพยากรณ์ ทำให้ความฝันเป็นความจริง เมื่อคนชราและคนหนุ่มมาพบกันพวกเราจะดำรงและส่งต่อของขวัญที่พระเจ้าทรงประทานให้พวกเรา พวกเรามองไปยังลูกหลานของพวกเราโดยรับรู้ว่าพวกเขาจะได้รับมรดกไม่เพียงแค่ในผืนแผ่นดินเท่านั้นแต่ยังผลแห่งการดำเนินชีวิตในความเชื่อ ซึ่งเป็นพระพรของพระเจ้าต่อแผ่นดินนี้ ดังนั้นพ่อจึงขอเป็นกำลังใจให้พวกท่านโดยไม่ลืมว่าพวกท่านเป็นใคร มาจากที่ใด ขออย่าลืมความสัมพันธ์ที่ทำให้พวกท่านเป็นหนึ่งเดียวกัน อย่าลืมรักษาไว้ซึ่งรากเหง้าของพวกท่าน

        แน่นอนว่าจะมีบางช่วงเวลาที่ความเชื่อสั่นคลอน และดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่เห็นหรือไม่ได้ทำสิ่งใด นี่เป็นเรื่องจริงสำหรับพวกท่านในวันที่มืดมนที่สุดแห่งสงคราม และก็เป็นความจริงเช่นเดียวกันว่าในทุกวันนี้พวกเรามีวิกฤตเรื่องสุขภาพ รวมทั้งความไม่ปลอดภัย อันตรายต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญ ในเวลาเช่นนี้ขอให้พวกเราจำไว้ว่าพระเยซูคริสต์ประทับอยู่เคียงข้างพวกเรา จงอย่าได้เลิกฝัน จงอย่าได้ยอมแพ้ อย่าสูญเสียความหวัง บรรดานักบุญกำลังเฝ้ามองดูพวกเราจากสรวงสวรรค์ ขอให้พวกเราอธิษฐานภาวนาถึงท่านเหล่านั้น และอย่าได้หยุดวิงวอนท่านเหล่านั้น แล้วพวกเราก็ยังมีนักบุญที่อยู่ข้างบ้าน “ผู้ซึ่งมีชีวิตท่ามกลางพวกเรา ต่างก็ไตร่ตรองถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า” (Gaudete et Exultate, ข้อ 7)  แผ่นดินนี้มีพวกเขาเหล่านั้นหลายคนเพราะนี่เป็นดินแดนของชายหญิงที่ศักดิ์สิทธิ์จำนวนมาก ขอให้เขาเหล่านั้นติดตามท่านไปสู่อนาคตที่ดีกว่า ซึ่งเป็นอนาคตแห่งความหวัง

สิ่งหนึ่งที่คุณโดฮา (Doha) ได้แบ่งปันประสบการณ์ ซึ่งประทับใจพ่อมาก เธอกล่าวว่าการให้อภัยเป็นสิ่งจำเป็นจากผู้ที่รอดชีวิตจากการถูกโจมตีของผู้ก่อการร้าย การให้อภัย เป็นกุญแจดอกสำคัญ การให้อภัยเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะดำรงไว้ซึ่งความรัก ที่จะดำรงอยู่ในการเป็นคริสตชน แม้ว่าหนทางสู่การคืนดีกันอย่างสมบูรณ์อาจจะยังอีกยาวไกล แต่ขอร้องโปรดอย่ารู้สึกสิ้นหวัง พ่อทราบดีว่าเรื่องนี้ทำใจยากมากและหดหู่ใจ กระนั้นพวกเราต้องมั่นใจเชื่อว่าพระเจ้าสามารถที่จะนำสันติสุขมาสู่ดินแดนนี้ พวกเราต้องวางใจในพระองค์ และพร้อมกับทุกคนที่มีน้ำจิตน้ำใจดี พวกเราต้องพร้อมใจกันกล่าวว่า “ไม่อีกเด็ดขาด” สำหรับการก่อการร้ายและการนำศาสนาไปอ้างอิงใช้ในทางที่ผิด

คุณพ่ออัมมาร์ (Ammar) ได้เล่าประสบการณ์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการโจมตีจากผู้ก่อการร้ายและสงคราม ท่านบอกว่าพวกเราต้องขอบคุณพระเจ้า ผู้ซึ่งทำให้พวกเรามีความชื่นชมยินดีทั้งในยามสุขสบายและในยามทุกข์ยาก ในความเจ็บป่วยและสุขภาพที่อ่อนแอ ความกตัญญูจะเกิดขึ้นและมีมากขึ้นเมื่อเมื่อพวกเราระลึกถึงของขวัญ-พระพรของพระเจ้า และพันธสัญญาของพระองค์ ความทรงจำในอดีตจะช่วยหล่อหลอมปัจจุบัน และผลักดันนำพวกเราก้าวไปสู่อนาคต

ขอให้พวกเราขอบคุณพระเจ้าตลอดกาล สำหรับของขวัญอันยิ่งใหญ่และวอนพระองค์ทรงประทานสันติสุข การให้อภัย และภราดรภาพของพระองค์ให้กับดินแดนภูมิภาคนี้ และประชากรทุกคนในภูมิภาค ขอให้พวกเราอธิษฐานภาวนาอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อการกลับใจและชัยชนะของวัฒนธรรมแห่งชีวิต การคืนดีกัน และความรักฉันพี่น้องระหว่างชายหญิงทุกคนโดยให้ความเคารพในความแตกต่าง และธรรมประเพณีทางศาสนาต่างๆ ในความพยายามที่จะสร้างอนาคตแห่งความเป็นเอกภาพและการร่วมมือกันระหว่างประชาชนผู้มีน้ำใจดีทุกคน ความรักฉันพี่น้องจะช่วยพวกเราให้รับรู้และเข้าใจถึง “คุณค่าพื้นฐานแห่งการเป็นมนุษย์ร่วมกันของพวกเรา อันเป็นคุณค่าในพระนามของผู้ที่พวกเราสามารถและต้องร่วมมือกันสร้างและเสวนา ให้อภัย และเจริญเติบโตขึ้นไปด้วยกัน” (Fratelli Tutti, ข้อ 283)

ขณะที่พ่อเดินทางมาที่นี่ด้วยเฮลีคอปเตอร์ พ่อมองเห็นรูปแม่พระของวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล พ่อขอมอบการเกิดใหม่แห่งเมืองนี้ แผ่นดินนี้แด่พระแม่มารีย์ พระแม่ปกป้องคุ้มครองพวกเราไม่เพียงแค่จากเบื้องบนเท่านั้น แต่พระแม่ยังเสด็จมาหาพวกเราด้วยความรักเยี่ยงมารดา แม้ว่ารูปของพระแม่ที่นี่ไม่ได้รับการเคารพและถูกสบประมาท แต่พระพักตร์ของพระแม่นั้นก็ยังคงพิศเพ่งมายังพวกเราด้วยความรัก เพราะว่านี่คือสิ่งที่มารดากระทำกัน ให้การบรรเทาใจ และมอบชีวิตให้พวกเรา พ่อต้องขอขอบคุณด้วยจริงใจต่อบรรดาคุณแม่และสตรีทุกคนของประเทศนี้ ซึ่งมีความกล้าหาญและยอมมอบชีวิตของตนเป็นพลีแม้จะถูกกระทำอย่างเจ็บปวด ขอให้สตรีทุกคนจงได้รับการเคารพและการคุ้มครอง ขอให้พวกเขาได้รับการเคารพและได้รับโอกาสที่ดีกลับคืนมาใหม่

บัดนี้ขอให้พวกเราอธิษฐานพร้อมกันต่อพระแม่มารีย์ ขอพระแม่โปรดช่วยวิงวอนเพื่อความต้องการของพวกท่าน และเพื่อโครงการต่าง ๆ ในอนาคต พ่ออธิษฐานภาวนาขอมอบพวกท่านทุกคนไว้ภายใต้การวิงวอนของพระแม่ และขอให้พวกท่านอย่าลืมภาวนาสำหรับพ่อด้วย

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บคำปราศรัยของพระสันตะปาปามาแบ่งปันและไตร่ตรอง)