Wednesday, 25 May 2022

ทูตสวรรค์แจ้งข่าว (ANGELUS) วันที่ 11 กรกฎาคม 2021 ณ โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยเจแมลลี (Gemelli)

  อรุณสวัสดิ์ ลูกๆ และพี่น้องชายหญิงที่รักทั้งหลาย

        พ่อดีใจมากที่ยังสามารถสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวดังเช่นที่ปฏิบัต์ทุกวันอาทิตย์ แม้จะถ่ายทอดจากโปลี่คลินิกเจเมลลี กรุงโรม ขอขอบคุณทุกคน พ่อรู้สึกได้ถึงความใกล้ชิดและการสนับสนุนจากคำภาวนของพวกลูก ในระหว่าที่พ่อรับการผ่ตัดและรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งนี้ พ่อขอขอบคุณด้วยใจจริง

        ข้อความพระวรสารที่พวกเราอ่านวันนี้ในพิธีบูชาขอบพระคุณ นักบุญมาร์โกได้เล่าว่าศิษย์ของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ส่งออกไปประกาศข่าวดี “เจิมคนป่วยหลายคนแล้วพวกเขาก็หายจากโรค” (มก. 6: 13) “น้ำมัน” นี้ยังทำให้พวกเราคิดถึงเครื่องหมายการเจิมผู้ป่วยด้วย ซึ่งประทานความบรรเทาทั้งร่างกายและจิตใจ แต่ “น้ำมัน” นี้ยังหมายถึงการฟัง ความใกล้ชิด  การดูแลเอาใจใส่ ความอ่อนโยนของผู้ที่ดูแลคนป่วย เสมือนการเอาใจที่ทำให้พวกเรารู้สึกดี เป็นการบรรเทาความเจ็บปวดและทำให้พวกเรารู้สึกชุ่มชื่นขึ้น ชีวิตของพวกเราทุกคนไม่เร็วก็ช้าคงต้องการ “การเจิม” อันเป็นน้ำมันแห่งความใกล้ชิดและความอ่อนโยน และพวกเราเองก็สามารถที่จะให้การเจิมนี้แก่ผู้อื่นด้วยโดยการเยี่ยมเยียน โทรศัพท์ไปหา ยื่นมือเข้าช่วยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

        ขอให้พวกเราจำว่าในการพิพากษาสุดท้าย – พระวรสารนักบุญมัทธิว 25 – สิ่งหนึ่งที่พวกเราจะถูกซักถามก็คือเรื่องความใกล้ชิดกับผู้ป่วย

        ในหลายวันที่พ่ออยู่ในโรงพยาบาลนี้ พ่อเองมีประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งว่าการดูแลสุขภาพที่ดีที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ อย่างเช่นในประเทศอิตาลีและประเทศอื่นนั้นมีความสำคัญเพียงใด พวกเราจะต้องคงไว้ซึ่งสวัสดิการอันทรงคุณค่านี้ แล้วทุกคนก็ต้องร่วมมือร่วมใจกัน เพราะการบริการช่วยเหลือทุกคนและต้องการการมีส่วนร่วมของทุกคน ในพระศาสนจักรบางครั้งก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันที่บางสถาบันทุ่มเทเพื่อการรักษาสุขภาพ ในบางแห่งการบริหารที่ไม่ดีเพราะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ และความคิดที่มักวิ่งเข้าในสมองก็คือการขายบริการ แต่ในพระศาสนจักรกระแสเรียกไม่ใช่เพื่อการแสวงหาเงิน ทว่าเป็นการมอบให้ซึ่งการบริการรับใช้ และการรับใช้จะเป็นการมอบให้แบบเปล่า ๆ เสมอ ขอให้พวกเราอย่าได้ลืมประเด็นนี้ เพื่อที่จะรักษาชื่อเสียงของสถาบันคาทอลิกของพวกเราไว้

        พ่อปรารถนาที่จะแสดงความชื่นชมและการสนับสนุนของพ่อเองกับคณะแพทย์คณะพยาบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกแผนกทุกคนของโรงพยาบาลนี้ รวมถึงโรงพยาบาลอื่น ๆ ด้วย พวกเขาทำงานหนักมาก! และขอให้พวกเราอธิษฐานภาวนาสำหรับคนป่วยทุกคน  พวกเราอาจมีญาติพี่น้อง มิตรสหาย หรือเด็ก ๆ ที่เจ็บป่วย… ทำไมเด็ก ๆ ถึงต้องมีทุกข์? เหตุที่เด็กมีทุกข์เป็นเรื่องที่กินใจพ่อมาก ขอให้พวกเราติดตามพวกเขาที่เจ็บป่วยในการอธิษฐานภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในขั้นวิกฤติ ขอให้ไม่มีผู้ใดต้องอยู่ตามลำพังอย่างโดดเดี่ยว ขอให้ทุกคนได้รับการเจิมแห่งการฟัง ความใกล้ชิด ความอ่อนโยน และการดูแลเอาใจใส่ ขอให้พวกเราวิงวอนโดยอาศัยพระแม่มารีย์ มารดาของชาวเราเพื่อสุขภาพของผู้ป่วย


หลังการสวดบททูตสวรรค์แจ้งข่าว (Angelus)

ลูก ๆ และ พี่น้องชายหญิงที่รัก

        ในหลายวันที่ผ่านมานี้การอธิษฐานภาวนาส่วนใหญ่ของพ่อมุ่งไปยังประเทศเฮอิติเนื่องมาจากการฆาตกรรมประธานาธิบดีและภรรยาของท่านก็ได้รับบาดเจ็บ พ่อขอแสดงความเสียใจและวิงวอนบรรดาบิชอปของประเทศได้ขอร้องทุกคนให้ “วางอาวุธแล้วเลือกเอาชีวิต เลือกที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยกันฉันพี่น้องเพื่อประโยชน์ของทุกคนและไม่ใช่เพื่อประโยชน์อันใดในประเทศเฮอิติ” พ่ออยู่ใกล้ชิดกับประชาชนชาวเฮอิติ พ่อหวังว่าการใช้ความรุนแรงจะยุติลงและประเทศชาติสามารถที่จะก้าวต่อไปสู่อนาคตในสันติสุขและความสมานฉัน

        วันนี้เป็นวัน “อาทิตย์แห่งการเดินทะเล” อุทิศให้กับผู้เดินทางทางทะเลและผู้ที่ทำงานอยู่ในท้องทะเล พ่ออธิษฐานภาวนาสำหรับพวกเขาและขอเตือนให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ท้องทะเลและมหาสมุทร ขอให้ช่วยกันดูแลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของทะเลด้วยโดยไม่ทิ้งพลาสติกและขยะลงไปในทะเล

        พ่อระลึกถึงและอวยพรทุกคนในวันนี้ที่ประเทศโปแลนด์ที่มีส่วนร่วมในการจาริกแสวงบุญของครอบครัวเรดิโอ มารีอา (Radio Maria Family) ไปยังสักการะสถานเช็กโตโกวา

        วันนี้พวกเรารำลึกถึงนักบุญเบเนดิกต์ฤษีและองค์อุปถัมภ์ยุโรป ขอให้พวกเราถวายสักการะแก่ท่านนักบุญองค์อุปถัมภ์ของพวกเรา ขอให้พวกเราถวายคำภาวนาและความปรารถนาดีต่อนักบวชชายหญิงเบเนดิกตินทุกคนทั่วโลก ขอให้ยุโรปเป็นหนึ่งเดียวกันในคุณค่าที่สร้างตัวตนขึ้นมา

        ขอให้ทุกคนมีความสุขสดชื่นในวันอาทิตย์ โปรดอย่างลืมสวดภาวนาสำหรับพ่อด้วย ขอให้ทุกคนรับประทานอาหารกลางวันด้วยความสุขแล้วค่อยพบกันใหม่

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บคำปราศรัยของพระสันตะปาปามาแบ่งปันและไตร่ตรอง)