Friday, 27 May 2022

ประเทศฮังการีเตรียมรับเสด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โอกาสเคารพศีลมหาสนิทสากล เดือนกันยายน 2021

ประเทศฮังการีกำลังเตรียมการเคารพศีลมหาสนิทสากลซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จไปเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณวันปิดงานชุมนุมศีลมหาสนิทฯ ในเดือนกันยายน 2021 พระคาร์ดินัลชาวฮังกาเรียน ปีเตอร์ เอร์โด(Peter Erdo) ได้ติดต่อกับสันตะสำนัก วาติกัน เกี่ยวกับการชุมนุมซึ่งท่านมองว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความหวังสำหรับประเทศฮังการีท่ามกลางความน่าสงสารของมวลมนุษย์

        ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศฮังการีกล่าวถึงการชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทสากลปีนี้ ณ กรุงบูดาเปสต์ ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จเข้าร่วมงานชุมนุมด้วยในเดือนกันยายนว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตหลังการเกิดโรคระบาดโคโรนาไวรัส

        พระคาร์ดินัลเอร์โด ได้แสดงความคิดเห็นว่าเมื่อประเทศของท่านไว้ทุกข์ให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากโรคระบาดโควิด19 กว่า 29,000 คนซึ่งมีประชากรไม่ถึง 10 ล้านคน ประเทศฮังการีเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากโรคระบาดโคโรนาสูงที่สุดในโลกหากนับจากอัตราจำนวนประชากร

        พระคาร์ดินัลเอร์โด กล่าวในแถลงการณ์ถึงการมีส่วนร่วมของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในการชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทสากล และท่านกล่าวกับเลขาธิการรัฐแห่งสันตะสำนัก คือพระคาร์ดินัลปีเอโตร ปาโรลิน (Pietro Parolin)

        พระคาร์ดินัลเน้นว่าการสนทนาของท่านมุ่งเป้าไปยังเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับการชุมนุมที่จะจัดขึ้น ซึ่งถูกเลื่อนมาจากปีที่แล้ว 2020 เนื่องจากโรคระบาด ท่านกล่าวเพิ่มเติมว่าผู้แทนจากวาติกันได้เดินทางมาสำรวจสถานที่ ณ กรุงบูดาเปสต์ซึ่งจะจัดให้เป็นสถานที่ชุมนุมเมื่อไม่นานมานี้

        เนื่องจากการเลื่อนการชุมนุมเพราะโรคระบาด ซึ่งขณะนี้กำหนดไว้วันที่ 12 กันยายน 2021 ซึ่งจะมีพิธีบูชาขอบพระคุณที่บริเวณลานมาเจสติก ฮีโรส์ (Majestic Heroes) ภายในกรุงบูดาเปสต์

        ขณะนี้คาดการณ์ว่าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสจะเสด็จไปเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ กลางเมืองหลวงแห่งประเทศฮังการี ผู้ดำเนินการชุมนุมกล่าวว่าในพิธีจะมีการแสดงของวงออร์เคสต้า “Hungarian State Opera” พร้อมนักร้องจำนวน 2000 คน

พระคาร์ดินัลผู้ร่วมถวายบูชามิสซา

        พระคาร์ดินัลเอร์โด ซึ่งจะเป็นผู้ร่วมถวายบูชามิสซาด้วย ซึ่งจะมีการแห่ขบวนไปยังจัตุรัสฮีโรส์ กล่าวว่าการเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสครั้งนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ ท่านตั้งข้อสังเกตว่าพิธีปิดการชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่มีพระสันตะปาปามาเข้าร่วมพิธี

        ท่านกล่าวเพิ่มเติมว่าสมเด็จพระสันตะปาปาจะมีการประชุมแยกต่างหากกับประชาสัตบุรุษ บิชอปกาบอร์ โมโฮส (Gabor Mohos) ซึ่งเป็นประธานสำนักเลขาธิการของคณะผู้จัดงานเสนอว่าการชุมนุมควรเป็นการให้กำลังใจกับผู้ที่รับทุกข์จากโรคระบาดโคโรนาไวรัส “เรารู้สึกตื้นตันใจที่สามารถจัดงานนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง”  ท่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวในกรุงบูดาเปสต์

        “เราไม่สิ้นความหวังแม้ยังมีโรคระบาดอยู่” ตัวบิชอปเองก็เพิ่งได้รับการรักษาให้หายจากโรคระบาดโควิด19  “เรารู้สึกดีใจที่มีโอกาสจัดงานนี้โดยไม่ต้องมีพิธีแบบออนไลน์

        การชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทซึ่งจะจัดในวันที่ 5-12 กันยายน นี้คาดว่าผู้นำพระศาสนจักรอื่น ๆ และผู้แทนคณะนักบวชต่างๆ จะเข้าร่วมด้วย ที่นับได้ก็เห็นจะมีบรรดาบิชอปคาทอลิกจารีตกรีกและจารีตตะวันออก แขกรับเชิญชาวออร์ธอด็อกซ์ และพี่น้องโปรเตสแตนต์ รวมทั้งชุมชนชาวยิวและสังคมพลเรือนด้วย

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บข่าวเรื่องงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิทระดับสากลมาแบ่งปัน)