Monday, 4 July 2022

ผู้ว่ากรุงเทพฯ กราบคารวะผู้นำศาสนาเพื่อขอพรและคำแนะนำ

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2022 เวลา 11.00 น. ณ อาคารสำนักพระสังฆราช บางรัก
พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช อัครราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้เปิดสำนักมิสซังกรุงเทพฯ
เพื่อต้อนรับการมาเยี่ยมคารวะของ
ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
พร้อมด้วยนายต่อศักดิ์ โชติมงคล
ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และบรรดารองผู้ว่าฯอันประกอบไปด้วยนายจักกพันธุ์ ผิวงาม
รองศาสตราจารย์วิศณุ ทรัพย์สมพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช
นายศานนท์ หวังสร้างบุญ
โดยมีนางภัสรา นทีทอง ผู้อำนวยการเขตบางรัก ให้การอำนวยความสะดวก

เป็นการมาเยี่ยมคารวะผู้นำทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลและรับคำแนะนำอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ ได้แสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าฯ โอกาสเข้ารับตำแหน่ง แต่ในขณะเดียวกันก็ได้แสดงความห่วงใยในภาระหน้าที่ อันมากมายท่ามกลางความคาดหวังของประชาชนนอกจากนั้นพระคุณเจ้ายังได้เล่าเรื่องราวของคาทอลิกในประเทศไทยและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เพื่อบอกถึงร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของการเผยแพร่ศาสนา และความพร้อมจะเป็นหนึ่งเดียว ความยินดีในการร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ กับงานต่างๆเพื่อจะเป็นประโยชน์กับสังคมในส่วนรวม ของหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ยังได้กล่าวอีกว่า ให้ท่านผู้ว่าฯจัดเวลาสำหรับพักผ่อนด้วย และขอเป็นกำลังใจ หลังจากนั้นได้มอบหนังสือที่ระลึกต่างๆ และหนังสือคำสอนคาทอลิกในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในคำแนะนำที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป

ท่านผู้ว่าชัชชาติ ได้กล่าวว่า ถ้าทางศาสนาอยากให้ทางกทม รับใช้อะไรก็ยินดี รวมทั้งบอกว่านโนบายหนึ่งคือพยายามให้ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งหลายๆชุมชนคาทอลิกก็มีความเข้มแข็ง มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองอย่างน่าชื่นชมอยู่แล้ว

หลังจากนั้น พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ ได้เชิญชวนให้ ทุกท่านรวมทั้งทีมงานที่มาในวันนี้ได้ เยี่ยมชม อาสนวิหารอัสสัมขัญ

อนึ่งก่อนหน้านี้ท่านผู้ว่าได้เข้ากราบนมัสการท่านสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ก่อนที่จะมาที่สำนักมิสซังกรุงเทพฯ

และหลังจากนี้ในช่วงบ่าย จะเข้ากราบท่านผู้นำศาสนาอิสลาม โดยจะพบกับผู้แทนของจุฬาราชมนตรี

ที่มา : สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย