Friday, 27 May 2022

บรรดาบิชอปเมียนมาวอนฝ่ายต่อสู้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรม

การประชุมที่ย่างกุ้งเพื่อการประชุมสมัชชาใหญ่  บรรดาบิชอปในเมียนมาแสดงความกังวลอย่างลึกซึ้งต่อการเพิ่มขึ้นของการต่อสู้ระหว่างกองทัพเมียนมา (ตะมะดอว์) [Tatmadaw]  และกองกำลังฝ่ายตรงข้าม  และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรม

โดย  ลิซ่า  เซงการินี  (Lisa Zengarini)

15  มกราคม  2022, 10:12 น.

ในขณะที่ความรุนแรงยังคงทวีขึ้นในเมียนมา  บรรดาบิชอปเมียนมาได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอนุญาตและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรม  หยุดกำหนดเป้าหมายเป็นพลเรือน  และเคารพในการยึดถือหลักคุณธรรมของวัด  โรงพยาบาล  และโรงเรียน

“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิในการมีชีวิตไม่ควรถูกประนีประนอม”  บรรดาบิชอปเขียนในแถลงการณ์ร่วมที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์  “เราขอเรียกร้องให้มีการเคารพชีวิต  ความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่สักการะ  และการยึดถือหลักคุณธรรมของโรงพยาบาลและโรงเรียน  ทุกคนที่พยายามช่วยเหลือผู้คนจะต้องได้รับการคุ้มครอง”

ผู้พลัดถิ่นหลายพันคน

• • —– ٠ ✤ ٠ —– • •

การต่อสู้ระหว่างรัฐบาลเผด็จการทหารและกองกำลังกบฏในรัฐกะยา (Kayah)  รัฐชิน (Chin)  และรัฐกะเหรี่ยง (Karen)  ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา  คร่าชีวิตพลเรือนอย่างไม่เลือกปฏิบัติ  และประชาชนหลายพันคนต้องพลัดถิ่น  วัดยังได้รับความเสียหายจากการสู้รบ  เหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นในวัดในสังฆมณฑลลอยก่อ (Loikaw)  ซึ่งถูกโจมตีโดยทางอากาศ

ความกังวลในการเพิ่มระดับ

• • —– ٠ ✤ ٠ —– • •

พระศาสนจักรคาทอลิกในท้องที่และองค์กรด้านมนุษยธรรม  เช่น  ยูนิเซฟ  ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มระดับดังกล่าว  และยังประณามการสังหารเด็กอีกด้วย  เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  เด็กอย่างน้อยสี่คนเสียชีวิต และอีกหลายคนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ต่างๆ  ในคำกล่าวของพวกท่าน  บรรดาบิชอปคาทอลิกแห่งเมียนมาซึ่งรวมตัวกันในย่างกุ้งเพื่อร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ของพวกท่านระหว่างวันที่ 11-14 มกราคม  กล่าวว่า  พวกเขา  “เสียใจอย่างสุดซึ้งกับสถานการณ์ปัจจุบัน”  ในพื้นที่ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับ  “ผู้บริสุทธิ์  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ  เด็ก  สตรี  คนชรา  และคนป่วย  โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติและศรัทธา”  “ผู้คนหลายพันคนกำลังหลบหนี  และหลายคนกำลังจะตายจากความหิวโหย”  

การช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นและภาวนาเพื่อสันติภาพ

• • —– ٠ ✤ ٠ —– • •

บรรดาบิชอปแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อบาทหลวงและนักบวชทุกคนที่มีส่วนร่วมในการให้ที่พักพิงแก่ผู้ที่หลบหนีการสู้รบ  พวกท่านกล่าวว่า  “ประเทศนี้จะได้รับการรักษาด้วยวิธีเหล่านี้”  โดยสนับสนุนให้สังฆมณฑลคาทอลิกทั้งหมดส่งเสริมสันติภาพในประเทศ  “ด้วยความพยายามทั้งหมดที่เป็นไปได้”  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนา  “บริการของเราจะเข้าถึงทุกคนในประเทศนี้  โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติหรือศาสนา”  

มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,400 รายตั้งแต่รัฐประหาร

• • —– ٠ ✤ ٠ —– • •

นับตั้งแต่รัฐประหารเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021  มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,400 คน  รวมทั้งเด็กอย่างน้อย 50 คน และมีผู้ถูกควบคุมตัวมากกว่า 10,000 คน  ในหมู่พวกเขามีบาทหลวงคาทอลิกและศิษยาภิบาลโปรเตสแตนต์ด้วย  มีรายงานกรณีการทรมานหลายกรณีระหว่างการปราบปรามของทหารต่อขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย

++++++++++

ฟ. วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล

ที่มา : https://www.vaticannews.va/en/church/news/2022-01/myanmar-bishops-urge-parties-to-allow-humanitarian-relief.html