Monday, 4 July 2022

“สิ่งท้าทายในคริสต์ศาสนาของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน” งานสัมมนาวิชาการ ออนไลน์ของวิทยาลัยแสงธรรม

📰 ขอเชิญพี่น้องร่วมงานสัมมนาวิชาการ ออนไลน์ของ #วิทยาลัยแสงธรรม

“สิ่งท้าทายในคริสต์ศาสนาของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน”

วันพฤหัสบดีที่ 3 ก.พ. 2022
เวลา 08.00 – 12.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาด้วยการสแกน QR Code ในโปสเตอร์นี้เลยครับ ☺️