Friday, 27 May 2022

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงพบประชาชน: ทำให้มีที่ว่างสำหรับพระวาจาผ่านความเงียบ

ในคำสอนที่พระองค์ทรงพบประชาชนในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2021  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงไตร่ตรองถึงความเงียบของนักบุญโยเซฟในพระวรสาร

โดย  คริสโตเฟอร์  เวลส์

15 ธันวาคม 2021, 08:27 น.

“นักบุญโยเซฟด้วยความเงียบของท่านเชื้อเชิญให้เราสร้างที่ว่างสำหรับการดำรงอยู่ของพระวาจาที่สร้างเนื้อหนังเพื่อพระเยซู” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสกล่าวแก่ประชาชนประจำสัปดาห์

ความเงียบเต็มไปด้วยการฟัง

อย่างไรก็ตาม  สมเด็จพระสันตะปาปากล่าวต่อไปว่า  “ความเงียบของนักบุญโยเซฟไม่ได้เป็นใบ้”  แต่กลับเป็น  “ความเงียบที่เต็มไปด้วยการฟัง  ความเงียบที่อุตสาหะ  ความเงียบที่ดึงเอาส่วนลึกภายในอันยิ่งใหญ่ของท่านออกมา”  โดยอ้างอิงจากนักบุญยอห์นแห่งไม้กางเขน  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงอธิบายว่าพระเจ้าพระบิดาตรัสพระวาจา  พระบุตรของพระองค์ในความเงียบชั่วนิรันดร์  “และจิตวิญญาณจะต้องได้ยินในความเงียบ”

ในชีวิตบนแผ่นดินโลก  พระเยซูเองก็มีประสบการณ์แห่งความเงียบเช่นกัน  “ตามแบบอย่างประจำวันของพระแม่มารีย์และนักบุญโยเซฟ”  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตั้งข้อสังเกตว่า  “พระองค์เองทรงแสวงหาพื้นที่แห่งความเงียบงัน… และเชื้อเชิญศิษย์ของพระองค์ให้มีประสบการณ์เช่นนั้น”  เช่นกัน

มิติแห่งการไตร่ตรองของชีวิต

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเน้นถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟ  “ในการฟื้นมิติแห่งการไตร่ตรองนี้ของชีวิตที่เปิดกว้างด้วยความเงียบ”  แต่ตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่ง่าย  พระองค์กล่าวว่าความเงียบอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะ  “มันขอให้เราค้นหาตัวเองและเผชิญหน้ากับส่วนที่แท้จริงที่สุดของเรา”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเชิญทุกคน  “ให้สร้างพื้นที่สำหรับความเงียบซึ่งพระวาจาอื่นสามารถปรากฏได้  นั่นคือของพระจิตเจ้าที่สถิตอยู่ในเรา”  สิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับการระมัดระวังคำพูดของเรา  ซึ่งหากไม่เลือกไว้อาจกลายเป็นความชั่ว  และคำพูดของเราอาจกลายเป็น  “การเยินยอ  การโอ้อวด  การโกหก  การสบประมาท  และการใส่ร้าย”

เรียนรู้ที่จะปลูกฝังความเงียบ

สมเด็จพระสันตะปาปากล่าวว่า  “นี่คือเหตุผลที่เราต้องเรียนรู้จากนักบุญโยเซฟเพื่อปลูกฝังความเงียบ  นั่นคือ  ส่วนลึกภายในในสมัยของเราซึ่งเราให้โอกาสจิตวิญญาณสร้างเราใหม่  ปลอบใจเรา  แก้ไขเรา”  และพระองค์ทรงสรุปว่า  “ประโยชน์ต่อหัวใจของเราจะรักษาภาษาของเรา  คำพูดของเรา  และเหนือการเลือกทั้งหมดของเรา”  เช่นเดียวกับนักบุญโยเซฟที่ผสมผสานความเงียบเข้ากับการกระทำ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงสรุปคำสอนแก่ประชาชนในวันพุธด้วยบทภาวนาถึงนักบุญโยเซฟ:

ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ  บุรุษผู้เงียบขรึม

ท่านผู้ในพระวรสารมิได้กล่าวแม้เพียงคำเดียว

สอนเราให้ถือศีลอดจากคำพูดไร้สาระ

เพื่อค้นพบคุณค่าของพระวาจาที่เสริมสร้าง  ส่งเสริม  ปลอบโยน  และสนับสนุน

อยู่ใกล้ชิดผู้ทุกข์ใจจากถ้อยคำที่ทำร้าย

เช่น  การใส่ร้ายและการนินทา

และช่วยให้เราจับคู่คำพูดกับการกระทำอยู่เสมอ  อาเมน

ฟ. วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปลสรุป

ที่มา : https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-12/pope-at-audience-make-room-for-the-word-through-silence.html