วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

โป๊ปจะเสด็จเยือนบาห์เรนนับเป็นก้าวสำคัญบนหนทางแห่งความเป็นพี่น้อง

พระสันตะปาปาฟรงซิสกำลังเตรียมเดินทางไปประเทศบาห์เรน ในตะวันออกกลาง ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 3 ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2022 นับเป็นการเดินทางอภิบาลต่างประเทศครั้งที่ 39 อย่างเป็นทางการของพระองค์ เป็นประเทศที่ 58 ที่พระองค์เสด็จไป และเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ได้เสด็จไปประเทศนี้

ก้าวไปตามเส้นทางแห่งการพบปะกันระหว่างศาสนา (Step along path of interfaith encounter)

เป้าหมายหลักสำหรับการเดินทางในครั้งนี้คือ 1) เพื่อการทำศาสนสัมพันธ์ (interreligious dialogue / interfaith encounter) และ 2) ให้กำลังใจคริสตชนท้องถิ่น

พระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงเข้าร่วมพิธีปิด “การประชุมบาห์เรนเพื่อการเสวนา: ตะวันออกและตะวันตกเพื่อการอยู่ร่วมกันของมนุษย์” (Bahrain Forum for Dialogue: East and West for Human Coexistence) ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยจะมีผู้นำศาสนาประมาณ 200 คนมารวมตัวกันเพื่อส่งเสริมความเป็นพี่น้องกัน ตามคำเชื้อเชิญของคณะกรรมการจัดงาน และ กษัตริย์ฮาหมัด บิน อิซา อัล คาลิฟา (King Hamad bin Isa Al Khalifa) แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน

การประชุมในครั้งนี้เป็นผลมาจากสนธิสัญญาเรื่องความเป็นพี่น้องกันในปี 2019 ที่กรุงอาบูดาบี (Abu Dhabi) เมืองหลวงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาต่าง ๆ

โดยการเสด็จเยือนของพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเป็นก้าวสำคัญของการสร้างความเป็นพี่น้องและเสวนาระหว่างศาสนาต่าง ๆ ทั้งนี้ โดยมีการทำสงครามทั้งในยุโรปและในอีกหลายประเทศเป็นฉากหลัง (backdrop) เพื่อหาพันธมิตรในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลก

การให้กำลังใจคริสตชนในบาห์เรน (Encouragement for Catholics in the region)

บาห์เรนมีจำนวนประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน มีผู้อพยพคิดเป็น 45% ของประชากรทั้งหมด ประมาณ 74% เป็นมุสลิม และ 9% เป็นคริสตชน นอกจากนั้นแล้วยังมีศาสนาฮินดู พุทธ และยิวอาศัยอยู่ร่วมกั้น

คริสตชนในบาห์เรนมีประมาณ 80,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่เข้าไปทำงาน ได้แก่ อินเดีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ตุรกี ซีเรีย เลบานอน อียิปต์ และจอร์แดน มีคริสตชนที่เป็นชาวบาห์เรนประมาณ 1,000 คนเท่านั้น จึงทำให้บาห์เรนเป็นประเทศเดียวที่มีคริสตชนจำนวนมากอาศัยอยู่ (ประเทศบาห์เรนเป็นเกาะ รอบ ๆ เกาะเรียกว่าอ่าวบาห์เรน ซึ่งเป็นอ่าวขนาดเล็กที่เป็นส่วนหนึ่งของอ่าวเปอร์เซีย)

พระสันตะปาปาฟรังซิสจะพบปะกับผู้คนในที่สาธารณะจำนวน 7 ครั้ง โดย 4 ครั้ง จะทรงพบปะกับบรรดาคริสตชนในบาห์เรน ซึ่งรวมถึงบรรดาเยาวชน พระสงฆ์และนักบวช และคริสตชนจากประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ

การเสด็จเยือนบาห์เรนในสัปดาห์หน้านี้ ทำให้พระศาสนจักรท้องถิ่นและผู้นำศาสนาต่าง ๆ รอคอยพระดำรัสของพระองค์ สำหรับความหวังและให้กำลังใจบนหนทางแห่งสันติภาพ ท่ามกลางโลกของเราที่มีความขัดแย้งในด้านต่าง ๆ …

กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2022

09.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินฟิอูมิชิโน่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
16.45 น. เดินทางถึงฐานทัพอากาศสาคีร (Sakhir) ในเมืองอวาลี (Awali) พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ
17.30 น. เข้าเฝ้ากษัตริย์ฮาหมัด บิน อิซา อัล คาลิฟา ณ ลานพระราชวังสาคีร์
18.10 น. พิธีต้อนรับ ณ ลานพระราชวังสาคีร์
18.30 น. พบผู้นำประเทศ คณะทูต และผู้นำท้องถิ่น (พระสันตะปาปากล่าวสุนทรพจน์ที่ 1)

วันศกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2022

10.00 น. ร่วมพิธีปิดการประชุม (พระสันตะปาปากล่าวสุนทรพจน์ที่ 2)
16.00 น. พบปะส่วนตัวกับอีหม่ามใหญ่ ชีค อะหมัด เอล-ตาเยบ (Sheikh Ahmad el-Tayeb) แห่งมัสยิดและมหาวิทยาลัยอัล-อาซาร์ (Al-Azhar) ของอียิปต์ ณ พระราชวังที่ประทับของพระสันตะปาปา
16.30 น. พบปะกับสมาชิกระดับสูงของสภามุสลิม ในสุเหร่าของพระราชวัง (พระสันตะปาปากล่าวสุนทรพจน์ที่ 3)
17.45 น. พบปะกับผู้นำคริสตชนนิกายต่าง ๆ และภาวนาร่วมกันเพื่อสันติภาพ ณ อาสนวิหารพระนางมารีย์แห่งอาราเบีย (พระสันตะปาปากล่าวสุนทรพจน์ที่ 4)

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2022

08.30 น. มหาบูชาขอบพระคุณ ณ สนามกีฬาแห่งชาติบาห์เรน (พระสันตะปาปาเทศน์ 5)
17.00 น. พบปะกับเยาวชน ณ โรงเรียนพระหฤทัย (พระสันตะปาปากล่าวสุนทรพจน์ที่ 6)

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2022

09.30 น. พบปะบรรดาบิชอป บาทหลวง นักบวช สามเณร ผู้ทานอภิบาล ณ วัดพระหฤทัย เมืองมานามา (Manama) (พระสันตะปาปากล่าวสุนทรพจน์ 7)
12.30 น. พิธีส่งพระสันตะปาปาเสด็จกลับ ณ ฐานทัพอากาศสาคีร (Sakhir) ในเมืองอวาลี (Awali)
13.00 น. ออกเดินทางจากเมืองอวาลี
17.00 น. ถึงสนามบินฟิอูมิชิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี