วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

Power Of Love│กิจกรรม “รักษ์โลก = รักเรา” เปิดปีคาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ. 2024-2025 (ตอนที่2)