วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

โป๊ปฟรังซิส : 7 ข้อตกลงร่วมกันเรื่องการศึกษา (พากย์ไทย 2.28 นาที)