วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566
  

ธรรมล้ำลึกพระทรมาน (วันอังคาร และวันศุกร์)

ข้อรำพึงที่ 1 พระเยซูเจ้าทรงทนทุกข์จนพระเสโทกลายเป็นโลหิตในสวนเกทเสมนี

1. พระเยซูเจ้าพร้อมกับบรรดาศิษย์ ออกจากห้องที่เลี้ยงอาหารค่ำ ข้ามห้วยขิดโรนทรงดำเนินไปที่สวนเกทเสมนี

2. พระองค์ทรงพาเปโตร ยาโกเบ และยวงเข้าไปในสวนพร้อมกับพระองค์

3. พระองค์ทรงเป็นทุกข์ เพราะบาปของมวลมนุษย์ ทรงกล่าวแก่เขาว่า “ใจของเราเป็นทุกข์แทบสิ้นชีวิต จงอยู่ที่นี่และตื่นเฝ้ากับเราเถิด”

4. แล้วพระองค์ทรงดำเนินไปข้างหน้าอีกเล็กน้อย ทรงซบพระพักตร์ลงกับพื้นดิน

5. พระองค์อธิษฐานภาวนาว่า “พระบิดาเจ้าข้า ถ้าเป็นไปได้ ขอให้ถ้วยนี้พ้นข้าพเจ้าไปเถิด ถ้าเป็นไปไม่ได้ ก็ขออย่าให้เป็นไปตามใจข้าพเจ้า”

6. พระองค์ทรงอยู่ในความทุกข์กังวลอย่างสาหัส จึงทรงอธิษฐานภาวนาอย่างมุ่งมั่นยิ่งขึ้น พระเสโทตกลงบนพื้นดินประดุจหยดโลหิต

7. พระองค์เสด็จกลับมาพบบรรดาศิษย์กำลังหลับอยู่ จึงตรัสกับเปโตรว่า “ท่านไม่ตื่นเฝ้าอยู่กับเราสักหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หรือ จงตื่นเฝ้าและอธิษฐานภาวนา… “

8. ครั้งที่สอง พระองค์ทรงดำเนินกลับไป ทรงอธิษฐานภาวนาว่า “พระบิดาเจ้าข้า ถ้าข้าพเจ้าต้องดื่มจากถ้วยนี้ โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด”

9. อีกครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จกลับมา พบเขาหลับอยู่อีก จึงเสด็จจากเขาไปอธิษฐานภาวนาอย่างเดียวกันเป็นครั้งที่สาม

10.สุดท้ายเสด็จกลับมาปลุกสาวกตรัสว่า “จงลุกขึ้นไปกันเถิด ผู้ทรยศต่อเราอยู่ที่นี่แล้ว”

ข้อรำพึงที่ 2 พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยน

1. ปีลาต เรียกประชุมผู้นำฝูงชน และกล่าวว่า “เขาทำผิดอะไร เราไม่พบว่าเขาทำผิดอะไรที่ควรจะมีโทษถึงตาย ดังนั้นเราจะให้เฆี่ยนเขาและปล่อยไป”

2. พวกทหารนำพระองค์ไปที่ห้องที่มีเสาหินอยู่ตรงกลาง

3. พวกเขาฉีกพระภูษาออก พระปฤษฎางค์ (หลัง) ของพระองค์เปลือยเปล่า

4. พวกเขาจับพระองค์มัดกับเสาหิน

5. พระองค์ทรงถูกเฆี่ยนด้วยแซ่หนัง ซึ่งปลายผูกด้วยเหล็กตะปุ่ม พวกเขาผลัดกันเฆี่ยนพระองค์เพิ่มขึ้นอีก

6. การเฆี่ยนแบบนี้ เป็นวิธีฆ่าคนให้ตายมาแล้ว

7. พระองค์ทรงอดทนต่อการทรมานแบบนี้เพื่อใช้โทษบาปแทนเรา

8. พวกทหารก็ทรมานพระองค์เพิ่มขึ้นอีก

9. จนกระทั่งพวกเขารู้สึกเหนื่อยอ่อนจึงทยุดเฆี่ยนดีพระองค์

10. และปล่อยพระองค์ไป คิดดูซิ เราเองเป็นสาเทตุของพระทรมานของพระองค์ เพราะบาปต่างๆของเรา

ข้อรำพึงที่ 3 พระเยซูเจ้าทรงถูกสวมมงกุฎหนาม

1. การโบยตีอันเหี้ยมโหด ยังไม่เป็นที่สะใจกับพวกทหารใจร้าย

2. บุคคลผู้นี้เคยประกาศตัวเองเป็นกษัตริย์หรือ? พวกเขาถามเพื่อจะแกล้งถวายเกียรติพระองค์

3. พวกเขานำม้านั่งมาทำต่างบัลลังก์

4. เอาเสื้อคลุมทหารเก่าๆ มาคลุมที่พระอังสาของพระองค์

5. พวกเขาจับพระองค์นั่ง ใช้ไม้อ้อต่างคทาเพื่อเป็นการเยาะเย้ยเล่น

6. มงกุฎอยู่ที่ไหน พระเจ้าแผ่นดินต้องการมีมงกุฎ

7. มองไปมองมาก็พบ กอหนามแหลมยาว

8. พวกเขานำมาดัดเข้าเป็นมงกุฎ และสวมที่พระเศียร ของพระองค์

9 พวกเขากดมงกุฎหนามด้วยไม้อ้อ เพื่อจะได้ติดกับพระเศียรของพระองค์

10. “กษัตริย์แห่งชาวยิวจงเจริญ” พวกเขาโห่ร้อง ตบตี ถ่มน้ำลายรด คุกเข่าคำนับเยาะเย้ย แกลังนมัสการ

ข้อรำพึงที่ 4 พระเยซูเจ้าทรงแบกไม้กางเชน

1. ปีลาตล้างมือต่อหน้าประชาชน ประกาศตัดสินประหารชีวิตพระองค์

2. กางเขนหนักวางบนพระอังสา อันบาดเจ็บ พระองค์ทรงอ่อนเพลียอย่างที่สุด

3. ทรงย่างพระบาทไปตามถนนในกรุงเยรูซาเล็ม ทรงลื่นและหกล้มหลายครั้ง

4. ระหว่างทาง พระองค์ทรงพบกับพระมารดามารีอาผู้ระทมทุกข์ยิ่ง ร่วมกับพระบุตรของพระนาง

5. พวกทหารคิดว่า พระองค์คงจะสิ้นพระชนม์ก่อนถึงภูเขากัลวารีโอ พวกเขาจึงเกณฑ์ซีโมนชาวไซรีน ให้ช่วยพระองค์แบกกางเขน

6. นางเวโรนีกานำผ้ามาเช็ดพระพักตร์ของพระด้วยความสงสาร

7. แม้ว่าซีโมนจะช่วยแบกกางเขน พระองค์ก็ยังหกล้มคว่ำ ทรงเจ็บปวดรวดร้าวมากยิ่งขึ้น

8. พระองค์ทรงยันพระวรกายลุกขึ้นดำเนินต่อไป ทรงพบสตรีกลุ่มหนึ่ง ซึ่งข้อนอกคร่ำครวญถึงพระองค์

9. พระองค์ทรงหกล้มอีกครั้ง

10. พวกทหารลากพระองค์ ดันพระองค์ไปข้างหน้าจนถึงภูเขากัลวารีโอ ถอดพระภูษาออก พร้อมที่จะตรึงพระองค์

ข้อรำพึงที่ 5 พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

1. กางเขนถูกเตรียมไว้พร้อมแล้ว

2. พระองค์ทรงถูกนำมา พวกเขาจับพระองค์ นอนหงายบนกางเขน  มัดไว้ด้วยเชือก

3. พวกเขาเอาตะปูตอกทะลุพระหัตถ์ทั้งสอง และพระบาท เสียงฆ้อนกับตะปูกระทบกันดังกึกก้อง

4. พระองค์มิได้ปริพระโอษฐ์ร้องแม้แต่คำเดียว แต่ทรงภาวนาในพระทัยว่า “พระบิดา โปรดทรงยกโทษแก่เขา”

5. พวกเขายกกางเขนขึ้นปักไว้กับหิน รอยแผลที่พระหัตถ์และพระบาทเจ็บปวดแสนสาหัส

6. พระเยซู พระผู้เป็นเจ้าทรงถูกตรึงกางเขน

7. พระองค์ทรงเจ็บปวดอย่างที่สุด พระเศียร พระบาท พระหัตถ์มีแต่พระโลหิต และบาดแผลทั่วพระวรกาย พระองค์ถูกตรึงระหว่างฟ้ากับดินเป็นเวลา 3 ชั่วโมง

8. พระองค์ทรงมอบนักบุญยวงให้กับพระมารดาและมอบพระมารดาไว้กับนักบุญยวง

9. พระองค์ทรงประทานรางวัลให้กับโจรที่เป็นทุกข์กลับใจ

10. ในที่สุดภารกิจของพระองค์ ก็สำเร็จไป ทรงร้องเสียงดัง ทรงเอนพระเศียรและสิ้นพระชนม์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า
%d bloggers like this: