วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสการอภิเษกพระสังฆราชเปาโล ธวัช สิงห์สา สังฆมณฑลนครสวรรค์

สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลนครสวรรค์ และสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสการอภิเษกพระสังฆราชเปาโล ธวัช สิงห์สา

พระสังฆราชองค์ที่ 6 แห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์

ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2024

ณ อาสนวิหารนักบุญอันนา นครสวรรค์

ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดย้อนหลัง

ในระบบความคมชัดสูง 4K ได้ที่

ในโอกาสนี้ทางสังฆมณฑลนครสวรรค์ ได้จัดทำหนังสือที่ระลึกในรูปแบบ E-Book ท่านสามารถติดตามอ่านและ Download ได้ที่

https://bit.ly/4a6uOaj

เครดิต : Thai Catholic Media – สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย