วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

สรุปสาระสาส์นผ่านทางวีดีโอ วันพิทักษ์คุ้มครองโลก ค.ศ. 2021 (Message for Earth Day) “ถึงเวลาแล้ว ที่พวกเราต้องลงมือปฏิบัติกันจริงจัง”

พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้มีการเร่งรีบในการใช้ความพยายามร่วมกันในหนทางสู่การปกป้องพิทักษ์คุ้มครองโลกในสาส์นวีดีโอสองครั้ง สำหรับปีปกป้องโลกสากล ค.ศ. 2021

        การรำลึกถึงวันปกป้องโลกสากล (Earth Day) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน เป็นครั้งที่ 51 พระสันตะปาปาฟรานซิสได้ประทานผ่านทางวีดีโอสาส์นสองฉบับเตือนใจทุกคนให้คำนึงถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันในการปกป้องโลกของพวกเรา สาส์นนี้ถึงผู้นำในการประชุมสูงสุดเกี่ยวกับสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง พระสันตะปาปาฟรานซิสกล่าวว่า ความคิดริเริ่มนี้ได้นำผู้นำระดับโลกเข้าสู่หนทางของการประชุม “COP26” ซึ่งจะเกิดขึ้นที่กรุงกลาสโกว์ ประเทศสก็อตแลนด์ในเดือนพฤศจิกายน 2021

        พระองค์ขอร้องผู้นำการประชุมสูงสุดให้ช่วยกันสนับสนุนประเทศต่างๆ “ขอให้เอาใจใส่ดูแลธรรมชาติ ซึ่งเป็นของขวัญที่พวกเราได้รับมา และพวกเราจะต้องช่วยกันรักษา ปกป้อง และทำนุบำรุงให้ระบบนิเวศดำรงอยู่ต่อไป” “ความห่วงใยของเราก็เพื่อต้องการที่จะเห็นธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่สะอาดกว่า บริสุทธิ์กว่า และทนุถนอมไว้” พระสันตะปาปายังตรัสย้ำว่า “ขอให้พวกเราดูแลรักษาธรรมชาติ เพื่อว่าธรรมชาติจะได้ดูแลพวกเรา”

วันพิทักษ์คุ้มครองโลกสากล ค.ศ. 2021

        ในสาส์นวีดีโอที่สองที่พูดถึงวันโลกสากล ค.ศ. 2021  พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงตรัสต่อไปในทำนองเดียวกัน

        “นี่เป็นการดีเสมอที่จะระลึกถึงสิ่งที่เรากล่าวไว้ต่อกันและกัน เพื่อที่คำพูดเหล่านั้นจะไม่กลายเป็นลมๆ แล้งๆ และมลายหายไป” พระสันตะปาปากล่าว “เป็นเวลานานพอสมควรมาแล้วที่พวกเราเคยรับรู้กันว่าธรรมชาติ ควรที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองและปฏิกิริยาของมนุษย์ต่อพระเจ้าในเรื่องของชีวภาพหลากหลายก็ต้องได้รับการเอาใจใส่ และให้ความเคารพสูงสุดเช่นเดียวกัน

        วันปกป้องโลกสากลมีการฉลองประจำปีกันในวันที่ 22 เมษายน เพื่อแสดงถึงการสนับสนุนการปกป้องพิทักษ์คุ้มครองธรรมชาติ และส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกในการเอาใจใส่ดูแลบ้านส่วนรวมของพวกเรา เนื้อหาของปีนี้คือ “ฟื้นฟูโลกของพวกเรา

บทเรียนจากการแพร่โรคระบาด

        ในขณะที่ชาวโลกยังคงพยายามหามาตรการเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดโควิด19 พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงชี้ว่า วิกฤตอันใหญ่หลวงครั้งนี้แสดงให้พวกเราเห็นว่า “สิ่งใดเกิดขึ้น เมื่อโลกต้องหยุดชะงักเป็นเวลานานหลายเดือน ข้ามปี”

        พระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตว่าผลกระทบของโรคระบาดต่อธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสภาวะภูมิอากาศแสดงให้พวกเราทุกคนเห็นว่า ธรรมชาติสากลต้องการชีวิตของพวกเราบนโลกใบนี้

        “นี่ส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนซึ่งมีความหลากหลาย แตกต่าง และในรูปแบบที่ไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้นปรากฏกาณ์นี้จึงสอนพวกเรามากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเราจำเป็นต้องทำเพื่อสร้างให้โลกของพวกเรามีความยุติธรรม เท่าเทียมกัน และปลอดภัยในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม” พระสันตะปาปาได้ตรัส

        ยิ่งไปกว่านั้นอีก “โรคระบาดโควิดสอนพวกเราเรื่องการปฏิสัมพันธ์ และการแบ่งปันทรัพย์สมบัติของโลกระหว่างกัน” พระสันตะปาปากล่าว โดยเพิ่มเติมว่าหายนะทั้งสองอย่างของโลกทั้งโควิดและความเร่งด่วนในเรื่องสภาวะภูมิอากาศที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแสดงว่าพวกเรากำลังจะหมดเวลาแล้ว “พวกเรามีวิธีการแก้ไขปัญหา ทว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องลงมือ ณ บัดนี้ พวกเรามาถึงวิกฤตขั้นคอขาดบาดตายแล้ว” พระองค์ทรงขอร้องทุกคน

ความจำเป็นที่ต้องใช้ความพยายามร่วมกัน

        พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงอธิบายต่อไปถึงความสำคัญของการลงมือกระทำจริงจังเพื่อปกป้องโลกโดยการอ้างถึงคำพังเพยของชาวสเปนที่ว่า “พระเจ้าทรงให้อภัยเสมอ มนุษย์ให้อภัยเป็นครั้งคราว ธรรมชาติไม่มีวันให้อภัย

        พระองค์ตรัสเพิ่มเติมอีกว่า การท้าทายที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่กับโรคระบาดโควิด19 ซึ่งก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศด้วยนั้น ต้องผลักดันให้พวกเราสร้างนวัตกรรมและคิดค้นหาวิธีหนทางใหม่

        ในบริบทนี้ “พวกเราจะต้องยืดหยุ่นมากกว่า เมื่อพวกเราทำงานร่วมกันแทนที่จะทำงานตามลำพัง” พระสันตะปาปาฟรานซิสยืนยันพร้อมกับตรัสว่า พวกเรายังพอมีเวลาที่จะกระทำ แม้ว่าจะยากมากที่จะหยุดการทำลายธรรมชาติเมื่อระบบนิเวศนั้นถูกทำลายไปแล้ว

        “พวกเราจะไม่หลุดพ้นจากวิกฤต เพราะพวกเราทำสิ่งเดิม ๆ พวกเราอาจจะพ้นภัยวิกฤตนี้ไปอาจจะออกมาสองทางคาอโดยสิ่งที่ดีกว่าหรือเลวลง” พระองค์ตรัส “นี่คือการท้าทาย ถ้าหากพวกเรารอดพ้นไปแล้วและไม่ประพฤติตนให้ดีขึ้นกว่าเดิม นั่นพวกเราจะเดินเข้าสู่หนทางแห่งการทำลายตนเอง”

พระสันตะปาปาอุทธรณ์ถึงเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

        ในการลงท้ายพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องผู้นำโลกขอให้กระทำการด้วยความกล้าหาญและด้วยความยุติธรรม และขอร้องให้พูดความจริงกับประชาชนเสมอ เพื่อที่พวกเขาจะได้ทราบว่าจะต้องปกป้องตนเองและปกป้องโลกได้อย่างไรจากการทำลายที่พวกเรามนุษย์เป็นผู้ก่อปัญหาขึ้นเอง

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บบทสรุปสาส์นพระสันตะปาปามาแบ่งปันและไตร่ตรอง)