วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

อิรัก ความสำคัญในพระคัมภีร์

ความสำคัญของอิรักในพระคัมภีร์ น่าสนใจมาก

คุณรู้ไหมว่า

 1. สวนเอเดนอยู่ในอิรัก
 2. เมโสโปเตเมีย  ซึ่งปัจจุบันอยู่ในอิรัก  ได้เคยเป็นอู่ของอารยธรรม
 3. โนอาห์สร้างเรือ ในอิรัก
 4. หอบาเบล อยู่ในอิรัก
 5. อับราฮัม อยู่ที่เมืองเออร์ (Ur)  ซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของอิรัก
 6. เรเบคาห์ ภรรยาของอิสอัค  มาจากเมืองนาโฮร์  อยู่ในอิรัก
 7. ยาโคบ พบนางราเคลในอิรัก
 8. โยนาห์ ได้เทศน์สอนที่เมืองนินะเวห์  ก็อยู่ในอิรัก
 9. อัสซีเรีย  ซึ่งอยู่ในอิรัก ได้ปราบ 10 เผ่าของอิสราเอล
 10. ประกาศกอาโมส ได้เทศน์ประกาศในอิรัก
 11. บาบิโลน ซึ่งอยู่ในอิรัก ได้ทำลายกรุงเยรูซาเล็ม
 12. ดาเนียล ได้อยู่ในถ้ำสิงโต  ในอิรัก
 13. หนุ่มฮีบรู 3 คน ถูกใส่ในเตาไฟ ในอิรัก
 14. เบลชัส​ซาร์  กษัตริย์บาบิโลน  ได้กวาดต้อนชาวยิวเข้าไปในอิรัก
 15. เนบูคัดเนสซาร์ กษัตริย์บาบิโลน ได้กวาดต้อนชาวยิวไปอิรัก
 16. ประกาศกเอเสเคียลได้เทศน์ในอิรัก
 17. โหราจารย์  ที่มานมัสการพระกุมาร มาจากอิรัก
 18. เปโตร ได้เทศน์ในอิรัก
 19. อาณาจักรของมนุษย์ ที่กล่าวในหนังสือวิวรณ์ ถูกเรียกว่า บาบิโลน ซึ่งเป็นนครในอิรัก

            คุณรู้ไหมว่า

            อิสราเอล  เป็นชาติที่ถูกกล่าวถึงบ่อยๆในพระคัมภีร์  คุณรู้ไหมว่าประเทศที่สองคืออะไร คืออิรัก

อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ชื่อที่ถูกใช้ในพระคัมภีร์  ชื่อที่ถูกใช้ในพระคัมภีร์ คือ บาบิโลน  คัลเดีย  แผ่นดินชินาร์ และเมโสโปเตเมีย

            คำว่าเมโสโปเตเมีย  หมายความว่าระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ ไทกรีส  และยูเฟรติส ชื่ออิรัก หมายถึงประเทศที่มีรากลึก  ที่จริงอิรัก เป็นประเทศหนึ่งที่มีรากลึกและเป็นประเทศที่สำคัญมากประเทศหนึ่งในพระคัมภีร์

            นี่คือเหตุผล

เอเดน  อยู่ในอิรัก   ปฐม 2:10-14

อาดัมและเอวา  พระเจ้าสร้างในอิรัก   ปฐก 2:7-8

ซาตาน ถูกบันทึกว่าปรากฏครั้งแรกในอิรัก  ปฐก 3:1-6

นิมโรด  สร้างบาบิโลน และหอบาเบล ในอิรัก  ปฐก 10:8-97; 11:1-4  ​

ภาษาต่างๆ วุ่นวาย  เกิดในอิรัก   ปฐก 11:5-11

อับราฮัม  มาจากเมืองในอิรัก  ปฐก 11:31 , กจ 7:2-4

เจ้าสาวของอิสอัค  มาจากอิรัก  ปฐก 24:3-4,10

ยาโคบ อยู่ในอิรัก 20 ปี  ปฐก 27:42-45 ; 31:38

อาณาจักรแรก อยู่ในอิรัก   ดนล 1:1-2 ; 2:36-38

การฟื้นฟูครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เกิดในเมืองหนึ่งในอิรัก   ยนา 3

เรื่องราวของหนังสือเอสเธอร์ เกิดในอิรัก

หนังสือนาฮูม ทำนายต่อเมืองหนึ่งในอิรัก-นาฮูม

หนังสือวิวรณ์ทำนายต่อบาบิโลนซึ่งเป็นชื่อเดิมของประเทศอิรัก  วว 17-18

นอกจากอิสราเอลแล้ว  ไม่มีชาติไหนมีประวัติศาสตร์มากเท่าอิรัก

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล 18/3/2021

Iraq- Significance in the Bible
Saturday, March 13, 2021
10:31 AM
Wonder why Pope Francis picked Iraq to visit last week?
SIGNIFICANCE OF IRAQ in the BIBLE
Very interesting, Heart Touching and Educating.
DID YOU KNOW THAT?

 1. The garden of Eden was in Iraq.
 2. Mesopotamia which is now Iraq was the cradle of civilization!
 3. Noah built the ark in Iraq.
 4. The Tower of Babel was in Iraq.
 5. Abraham was from Ur, which is in Southern Iraq!
 6. Isaac’s wife Rebekah is from Nahor which is in Iraq.
 7. Jacob met Rachel in Iraq.
 8. Jonah preached in Nineveh, which is in Iraq.
 9. Assyria which is in Iraq conquered the ten tribes of Israel.
 10. Amos cried out in Iraq!
 11. Babylon which is in Iraq destroyed Jerusalem.
 12. Daniel was in the lion’s den in Iraq!
 13. The 3 Hebrew children were in the fire in Iraq.
 14. Belshazzar, the King of Babylon saw the “writing on the wall” in Iraq.
 15. Nebuchadnezzar, King of Babylon, carried the Jews captive into Iraq.
 16. Ezekiel preached in Iraq.
 17. The wise men were from Iraq.
 18. Peter preached in Iraq.
 19. The “Empire of Man” described in Revelation is called Babylon which was a city in Iraq!
  AND, DID YOU ALSO KNOW THAT?
  Israel is the nation most often mentioned in the Bible. But do you know which nation is second? It is Iraq!
  However, that is not the name that is used in the Bible. The names used in the Bible are Babylon, Chaldean, Land of Shinar, and Mesopotamia. The word Mesopotamia means between the two rivers, more exactly between the Tigris and Euphrates Rivers. The name Iraq, means country with deep roots. Indeed Iraq is a country with deep roots and is a very significant country in the Bible. Here’s why:
  👉Eden was in Iraq-Genesis 2:10-14
  👉Adam & Eve were created in Iraq-Genesis 2:7-8
  👉Satan made his first recorded appearance in Iraq-Genesis 3:1-6
  👉Nimrod established Babylon & Tower of Babel was built in Iraq-Genesis 10:8-97; 11:1-4
  👉The confusion of the languages took place in Iraq-Genesis 11:5-11
  👉Abraham came from a city in Iraq-Genesis 11:31; Acts 7:2-4
  👉Isaac’s bride came from Iraq-Genesis 24:3-4; 10
  👉Jacob spent 20 years in Iraq-Genesis 27:42-45; 31:38
  👉The first world Empire was in Iraq-Daniel 1:1-2;2:36-38
  👉The greatest revival in history was in a city in Iraq-Jonah 3
  👉The events of the book of Esther took place in Iraq-Esther
  👉The book of Nahum was a prophecy against a city in Iraq-Nahum
  👉The book or Revelation has prophecies against Babylon, which was the old name for the nation of Iraq-Revelation 17 &18
  No other nation, except Israel, that has more history and prophecy associated to it than Iraq.
  Surprised???
  HAVE YOU LEARNT SOMETHING???
  Thank The Bible Researchers!!!
  PLS SHARE TO EDUCATE OTHERS