วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

ครอบครัวสถานที่แห่งการให้อภัย

       ข้อคิดของโป๊ปฟรานซิส  ไม่เกี่ยวกับศาสนา  พระองค์ให้ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับครอบครัว

 1. ไม่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ
 2. เราไม่มีผู้ปกครองที่สมบูรณ์แบบ ตัวท่านเองก็ไม่สมบูรณ์แบบ 

เราไม่ได้แต่งงานกับคนที่สมบูรณ์แบบ  หรือ เราไม่มีลูกๆที่สมบูรณ์แบบ

 • เราบ่นกัน  เราไม่สามารถเจริญชีวิตด้วยกัน โดยปราศจากการทำผิดต่อกัน
 • เราผิดหวังบ่อยๆ  ใช่ …เพราะเหตุผลมากมายในเวลาต่างๆ  เราถูกทำให้ผิดหวังโดยกันและกัน
 • ไม่มีการแต่งงานที่ดี  หรือครอบครัวที่ดี  โดยไม่ต้องปฏิบัติการให้อภัย  การให้อภัยเป็นยารักษา

ครอบครัวให้ยินดี  และมีความสุข

 • การให้อภัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อสุขภาพทางอารมณ์  และการอยู่รอดฝ่ายจิต  ไม่ว่าความผิดหรือ
ผู้กระทำความผิด ปราศจากการให้อภัยแล้ว  ครอบครัวจะกลายเป็นสังเวียนแห่งข้อขัดแย้ง และป้อมปราการแห่งความชั่วร้าย
 • ปราศจากการให้อภัย  ครอบครัวจะป่วย  และไม่แข็งแรง
 • การให้อภัยเป็นการปลอดเชื้อ ของวิญญาณ  การทำให้จิตใจบริสุทธิ์  และหัวใจมีอิสรภาพ  ไม่มี

บาปใดหนักเกินให้อภัย  บุคคลผู้ไม่ยอมให้อภัย  จะไม่มีสันติสุขในวิญญาณ  และไม่มีสัมพันธ์กับพระเจ้า

 • การไม่ให้อภัยเป็นความชั่ว  และยาพิษที่ทำร้าย  และทำลายชีวิตของคนนั้นผู้ปฏิเสธการให้อภัย
 • การไม่ยอมให้อภัยเป็นการทำลายตนเอง
 • คนที่ไม่ให้อภัยเป็นผู้ป่วยทางร่างกาย  อารมณ์ และจิตวิญญาณ  และเขาจะทนทุกข์ในสองทาง

ด้วยเหตุนี้ครอบครัวต้องเป็นสถานที่แห่งชีวิต ไม่ใช่ความตาย  สถานที่แห่งการให้อภัย  สถานที่ของสวรรค์ ไม่ใช่นรก   เป็นเขตแดนแห่งการรักษา ไม่ใช่แพร่เชื้อโรค   ฝึกงานการให้อภัยไม่ใช่การรู้สึกผิด การให้อภัยนำความยินดี ที่ความเศร้าโศกนำความเสียใจ  การให้อภัยช่วยรักษาความเศร้าโศกซึ่งนำโรคภัยไข้เจ็บ

 ครอบครัวเป็นสถานที่แห่งการสนับสนุนให้กำลังใจ  มิใช่การนินทา ใส่ร้าย ป้ายสีกัน

 ต้องเป็นสถานที่แห่งการต้อนรับ  มิใช่สถานที่แห่งการปฏิเสธ 

 น่าอายแก่คนที่หว่าน ความชั่วร้ายต่อผู้อื่น    เราเป็นครอบครัวมิใช่ศัตรู

 เมื่อมีใครกำลังพบสิ่งท้าทาย  พวกเขาทุกคนต้องการ การสนับสนุน

                                    ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล

                                                                                                                14/11/2021


Please look at the speech that was read yesterday by the Pope.
Regardless of religion, see how Pope Francis has beautifully written about the family.

FAMILY, PLACE OF FORGIVENESS …

© There is no perfect family.
© We do not have perfect parents,

 • you are not perfect yourself.
  We do not marry a perfect person or we do not have perfect children.

© We have complaints from each other. We can not live together without offending one another.

© We are constantly disappointed. Yes for so many reasons at different times we are disappointed by one another.

© There is no healthy marriage or healthy family without the exercise of forgiveness. Forgiveness is the medicine of family joy and happiness

© Forgiveness is vital to our emotional health and spiritual survival. No matter the offence or who is the offender. Without forgiveness, the family becomes an arena of conflict and a fortress of evil.

© Without forgiveness, the family becomes sick and unhealthy.

© Forgiveness is the asepsis of the soul, the purification of the spirit and the liberation of the heart. No sin is too big to be forgiven.
He who does not forgive does not have peace in his soul and can not have communion with God.

© Unforgiving is Evil and a poison that intoxicates and kills the one who refuses to forgive

© Keeping heartache of unforgiving in your heart is a self-destructive gesture. It’s autophagy.

© Those who do not forgive are physically, emotionally and spiritually ill. And they will suffer in two ways

For this reason, the family must be a place of life and not a place of death; a place of forgiveness,
a place of paradise and not a place of hell; A healing territory and not a disease;
an internship of forgiveness and not guilt.
Forgiveness brings joy where sorrow has brought sadness; of
Healing where sorrow has caused disease.

A family is a place of support and not of gossip and slander of one another. It must be a place of welcome not a place of rejection. Shame to those who plant evil about others. We are family and not enemies.

When anyone is going through a challenge all they need is support.

¤ By Pope Francisco

Please send to all the families you know. This could help healing some family wounds and settle some battles!