วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567
  

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ บุคลากรของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

วันที่ 11-12 มกราคม ค.ศ.2024 ทางสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บุคลากรของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีรวมพลังรัก(ษ์)โลก 2024-2025 ณ ห้องประชุมชั้น 10 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย