วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประกาศแต่งตั้งประมุขแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี