วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

50 ปี FABC  การก้าวเดินไปด้วยกันในฐานะประชาชนเอเชีย… และเขาจึงกลับไปบ้านเมืองของตนโดยทางอื่น

FABC ย่อมาจาก  Federation of  Asia bishops’ Conference สหพันธ์สภาบิชอปคาทอลิกเอเชีย   ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ โป๊ปปอลที่ 6 เสด็จมนิลา (ฟิลิปปินส์) ค.ศ.1970  เพื่อช่วยเหลือกัน  และร่วมกันรับผิดชอบพระศาสนจักร  และสังคมในทวีปเอเชีย

โอกาสครบรอบ  50 ปี  FABC หลังจากการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด 19 จึงจัดการฉลองและประชุม ที่ บ้านผู้หว่าน  อ.สามพราน  วันที่ 12-30  ตุลาคม 2022 หัวข้อ  “ 50 ปี FABC  การก้าวเดินไปด้วยกันในฐานะประชาชนเอเชีย… และเขาจึงกลับไปบ้านเมืองของตนโดยทางอื่น” (มธ 2:12)

การประชุมครั้งนี้ จะมีบิชอปจาก 29 ประเทศในเอเชีย  และผู้รับผิดชอบงานต่างๆ  รวมประมาณ 200 คน

พระสันตะปาปาฟรังซิสได้แต่งตั้ง  พระคาร์ดินัล หลุยส์  ตาเกล   เป็นผู้แทนพระองค์มาร่วมประชุมครั้งนี้  และถวายมิสซา  วันที่ 30 ตุลาคม 2022  ณ  อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

ขอเชิญท่านอธิษฐานเพื่องานนี้ด้วยครับ

                                                                                                                        ฟ.วีระ   อาภรณ์รัตน์