วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

ตราสัญลักษณ์ของพระสังฆราชเปาโล ธวัช สิงห์สา

ตราสัญลักษณ์ของพระสังฆราชเปาโล ธวัช สิงห์สา


กาลิกส์
มีความหมายถึง “ความเป็นหนึ่งเดียวในพระคริสตเจ้า”
หลอมรวมในพระองค์ และร่วมในพระเทวภาพของพระองค์

ดาวบนพื้นฟ้า
มีความหมายถึง “แม่พระ”
พระมารดาผู้เป็นแสงสว่างนำทาง เป็นดังดาราสมุทรของผู้ต้องการที่พึ่งพา

ดาบวางบนหนังสือ
มีความหมายถึง “นักบุญเปาโล”
อัครทูตแห่งชนต่างชาติ และองค์อุปถัมภ์ของพระสังฆราช