วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567
  

ตราสัญลักษณ์ คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025 และเพลงสรรเสริญพระเจ้า