วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

สาส์นวีดีโอของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในการภาวนาสากลของคณะนักบวชเยสุอิต

 แด่ลูก ๆ พี่น้อง และกัลยาณมิตรที่รัก

        พ่อรู้สึกดีใจที่มีโอกาสร่วมใจกับลูก ๆ และ พี่น้องทุกท่านในการสวดภาวนาสำหรับปีนักบุญอิกญาซีอุส เป็นการเฉลิมฉลองการกลับใจของนักบุญอิกญาซีอุส พ่อหวังว่าทุกคนที่รับแรงบันดาลใจจากอิกญาซีอุส จากชีวิตจิตของอิกญาซีอุส จะดำเนินชีวิตในปีนี้ด้วยประสบการณ์แห่งการกลับใจ

        เมื่อห้าร้อยปีมาแล้วที่เมืองปัมโปลนา (Pamplona) ความฝันทางโลกทุกสิ่งทุกอย่างของอิกญาซีอุสต้องสลายไปโดยฉับพลัน กระสุนลูกปืนใหญ่ที่สร้างบาดแผลให้อิกญาซีอุสนั้นเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีทางโลกของท่านอย่างสิ้นเชิง ดูเหมือนว่าสิ่งที่เล็กน้อยอาจกลายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุด กระสุนปืนใหญ่นั้นทำให้ความคิดที่ท่านเฝ้าใฝ่ฝันมาทั้งชีวิตนั้นต้องล้มเหลวลง ทว่าพระเจ้าทรงมีความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่าสำหรับอิกญาซีอุส ความฝันของพระเจ้าสำหรับอิกญาซีอุสไม่เกี่ยวกับตัวของอิกญาซีอุสเอง แต่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือวิญญาณ เป็นความฝันแห่งการไถ่กู้ เป็นความฝันที่ต้องออกไปสู่โลกโดยที่พระเยซูคริสต์ผู้สุภาพและยากจนติดตามไปด้วย

        การกลับใจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวัน น้อยครั้งที่จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวสำหรับทุกคน การกลับใจของอิกญาซีอุสเกิดขึ้นที่เมืองปัมโปลนา (Pamplona) จุดเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้น ณ ตรงนั้น ท่านกลับใจทั้งชีวิตวันแล้ววันเล่า  นี่หมายความว่าตลอดชีวิตท่านได้ยึดมั่นในพระเยซูคริสต์ผู้เป็นศูนย์กลางในชีวิต และท่านกระทำเช่นนี้โดยอาศัยการรำพึงไตร่ตรอง การไตร่ตรองไม่ได้นิ่งอยู่กับที่ แต่เป็นการต่อเนื่องจากจุดเริ่มต้นเสมอไป  ขึ้นอยู่กับการปรับเข็มทิศเพื่อที่จะสามารถเดินไปในหนทางที่ถูกต้องซึ่งมีทางแพร่งและคดเคี้ยวมาก ชีวิตต้องยอมให้พระจิตคอยช่วยชี้นำ ซึ่งจะนำตัวท่านให้ไปพบกับพระเยซูคริสต์

        ในการเดินทางในโลกนี้ พวกเราจะพบปะกับผู้อื่นดังที่อิกญาซีอุสกระทำในชีวิตของตน  คนอื่นเหล่านี้คือเครื่องหมายที่จะช่วยให้พวกเราเดินอยู่ในหนทางที่ถูกต้อง และเขาเหล่านั้นจะช่วยให้พวกเรากลับใจครั้งแล้วครั้งเล่า พวกเขาเป็นพี่น้องของพวกเรา พวกเขาเป็นสถานการณ์ พระเจ้าจะทรงตรัสกับพวกเราโดยผ่านพวกเขา พวกเขาเป็นสถานการณ์ จงฟังผู้อื่น จงอ่านสถานการณ์ พวกเราเป็นเครื่องหมายบอกทางให้กับผู้อื่น พวกเราเป็นผู้แสดงหนทางของพระเจ้าให้กับผู้อื่นด้วย การกลับใจมักจะเกิดขึ้นในการเสวนา การเสวนากับพระเจ้า การเสวนากับผู้อื่น และการเสวนากับโลก

        พ่ออธิษฐานขอให้ผู้ที่ได้รับการดลใจจากชีวิตฝ่ายจิตของอิกญาซีอุสจะทำการเดินทางพร้อมกับครอบครัวอิกญาซีอุส และพ่ออธิษฐานขอให้คนอื่นๆ จะได้พบกับความมั่งคั่งสมบูรณ์แห่งชีวิตฝ่ายจิตที่พระเจ้าทรงมอบให้กับอิกญาซีอุส

        พ่อขออวยพรทุกคนให้ปีนี้เป็นปีแห่งแรงบันดาลใจให้ทุกคนออกไปในโลก ช่วยเหลือวิญญาณ และเห็นทุกสิ่งเป็นสิ่งใหม่ในพระเยซูคริสต์ และเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเราเองได้รับความช่วยเหลือด้วย ไม่มีผู้ใดจะรอดแต่เพียงลำพังตนเอง พวกเราจะรอดในฐานะที่เป็นชุมชนหรือพวกเราจะไม่รอด จะต้องไม่มีผู้ใดแสดงหนทางอื่น มีเพียงแค่พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะชี้นำหนทางให้พวกเรา พวกเราต้องช่วยเหลือกันและกันให้ได้พบและเดินไปตามหนทางนี้

        ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพอวยพรพวกเราในพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต อาแมน

Bulletin of the Holy See Press Office23 May 2021

(วิษณุ ธัญญอนันต์ – เก็บสาส์นวีดีโอของพระสันตะปาปาฟรานซิสมาแบ่งปันและไตร่ตรอง)