วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

การแต่งตั้งศาสนบริการฆราวาสชายและหญิงในวันอาทิตย์แห่งพระวาจา

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงเป็นประธานในการเฉลิมฉลองวันอาทิตย์แห่งพระวาจาของพระเจ้าในวันที่ 23 มกราคมที่มหาวิหารนักบุญเปโตร ตามที่อธิบายโดยสมณสภาเพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดี พิธีกรรมในปีนี้รวมถึงสิ่งใหม่ที่สำคัญบางเรื่อง

โดย ลินดา บอร์โดนี (Linda Bordoni)

19 มกราคม 2022,

วันอาทิตย์แห่งพระวาจาของพระเจ้ามีทุกปีในวันอาทิตย์ที่สามของเทศกาลธรรมดา (ในปีนี้คือ 23 มกราคม) นับตั้งแต่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตั้งจัดงานเฉลิมฉลองนี้ขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2019 เพื่อเตือนให้ชาวคาทอลิกตระหนักถึงความสำคัญของการรู้พระคัมภีร์ ดังที่สมณเพื่อส่งเสริมการประกาศพระวรสารใหม่ เน้น ในระหว่างพิธีที่กำลังจะเกิดขึ้น จะมีบางช่วงเวลาที่สำคัญ

ศาสนบริการใหม่สำหรับฆราวาสชายและหญิง

• • —– ٠ ✤ ٠ —– • •

ในระหว่างพิธีกรรม ฆราวาสทั้งชายและหญิง ได้รับการแต่งตั้งศาสนบริการผู้อ่านพระคัมภีร์ “ในรูปแบบที่มั่นคงและเป็นระบบผ่านการมอบหน้าที่พิเศษ ซึ่งพระศาสนจักรยอมรับและแสดงออกในจารีตพิธีกรรม”

ก่อนหน้านี้ ศาสนบริการสงวนไว้สำหรับผู้ชายเท่านั้น เพราะถือว่าเป็นการเตรียมเบื้องต้นในการรับศีลบวช ถ้อยแถลงจาก PCPNE อธิบายว่า “มีปฏิบัติเรื่องนี้ในพระศาสนจักร อย่างไรก็ตาม ได้ยืนยันว่าศาสนบริการของฆราวาสมีรากฐานอยู่ในศีลล้างบาป สามารถแต่งตั้งสัตบุรุษทุกคนที่มีความเหมาะสม ไม่ว่าชายหรือหญิง ตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา 230 แห่งประมวลกฎหมายพระศาสนจักร “

ศาสนบริการครูคำสอน

• • —– ٠ ✤ ٠ —– • •

นอกจากนี้ ในระหว่างการเฉลิมฉลอง สมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงแต่งตั้งศาสนบริการครูคำสอนให้กับฆราวาสหลายคน ทั้งหญิงและชาย

ถ้อยแถลงระบุว่าศาสนบริการทั้งสองจะมีจารีตที่จัดเตรียมโดยสมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะใช้เป็นครั้งแรกในการเฉลิมฉลองวันอาทิตย์ ผู้สมัครจะถูกเรียกชื่อและนำเสนอต่อพระศาสนจักร

ลักษณะธรรมทูตของบรรดาครูคำสอน

• • —– ٠ ✤ ٠ —– • •

“หลังบทเทศน์” PCPNE กล่าวเสริมว่า “บรรดาผู้ที่รับสมัครศาสนบริการผู้อ่านพระคัมภีร์ จะได้รับพระคัมภีร์ พระวาจาของพระเจ้าที่พวกเขาได้รับเรียกให้ประกาศ บรรดาครูคำสอน จะได้รับมอบไม้กางเขน ซึ่งเป็นแบบจำลองของไม้กางเขนสำหรับอภิบาลที่ใช้ครั้งแรกโดยนักบุญเปาโลที่ 6 จากนั้นโดยนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 เพื่อระลึกถึงลักษณะธรรมทูตของการรับใช้ที่พวกเขากำลังจะปฏิบัติ”

การแสดงตนของสัตบุรุษจากทั่วโลก

• • —– ٠ ✤ ٠ —– • •

ถ้อยแถลงดังกล่าวยังเผยให้เห็นว่าในบรรดาผู้ที่ได้รับศาสนบริการผู้อ่านพระคัมภีร์ จะเป็นสมาชิกของฆราวาสที่เป็นตัวแทนของประชาชนของพระเจ้าจากเกาหลีใต้ ปากีสถาน กานา และส่วนต่างๆของอิตาลี

ปัจจุบัน เพื่อรับศาสนบริการครูคำสอน มีฆราวาสสองคนจากมิสซังแห่งยูริมากัวส ( เปรู) ในอเมซอน สัตบุรุษสองคนจากบราซิลที่มีส่วนร่วมในการอบรมครูคำสอนแล้ว สตรีจากคูมาซี ประเทศกานา ประธานคนปัจจุบันของศูนย์เยาวชนโรม (Centro Oratori Romani , COR ก่อตั้งโดยครูคำสอน อาร์นาโด้ คาเนปา ซึ่งอุทิศชีวิตมากกว่าสี่สิบปีให้กับมูลนิธิและทิศทางของศูนย์เยาวชน ซึ่งครั้งแรกเปิดในปี 1945 และฆราวาสชายและหญิงจากลอดซ์ (Łódź โปแลนด์) และมาดริด (สเปน) ตามลำดับ

เนื่องจากความยากลำบากในการเดินทางอันเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านสุขภาพที่บังคับใช้ในปัจจุบัน สัตบุรุษสองคน จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก และอีกคนหนึ่งมาจากยูกันดา อาจจะไม่สามารถมาร่วมได้ งานนี้จะมีการออกอากาศทางโทรทัศน์และถ่ายทอดสดทางวาติกันมีเดีย

++++++++++

ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล

ที่มา : https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-01/pope-celebration-sunday-word-of-god-lay-men-women.html