วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

บทภาวนาเพื่อถวายประเทศยูเครนและประเทศรัสเซียแด่ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์โดยพระสันตะปาปาฟรานซิส

(บทภาวนาแปลเป็นภาษาไทยอย่างไม่เป็นทางการ แต่อาจใช้เป็นแนวทางการภาวนา – วิษณุ ธัญญอนันต์)

ข้าแต่พระแม่มารีย์

ผู้เป็นมารดาพระเจ้าและมารดาของพวกลูก

ในช่วงเวลาแห่งการประจญนี้ พวกลูกหันมาพึ่งพระแม่

ในฐานะแม่ของพวกลูก

พระแม่รักและรู้จักพวกลูก

ซึ่งไม่อาจกังวลว่า

ใจของพวกลูกจะถูกซ่อนจากพระแม่ได้เลย

ข้าแต่พระมารดาแห่งความเมตตา

บ่อยครั้งเพียงใดที่พวกลูกได้รับรู้การดูแลอย่างถ้วนถี่และการประทับอยู่อันเปี่ยมด้วยสันติสุขของพระแม่!

พระแม่ไม่เคยหยุดยั้งที่จะนำพวกลูกไปหาพระเยซูคริสต์ เจ้าชายแห่งสันติสุข

กระนั้นพวกลูกก็ได้หลงทางหายจากวิถีแห่งสันติสุข

พวกลูกได้หลงลืมบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากโศกนาฏกรรมของศตวรรษที่ผ่านมาการเสียสละของคนผู้นับล้านที่สูญเสียในสงครามโลกครั้งที่สอง

พวกลูกได้เพิกเฉยต่อคําสัญญาที่ได้ทำร่วมกันระหว่างนานาชาติ

พวกลูกได้ทรยศต่อความฝันของผู้คนเกี่ยวข้องกับการสร้างสันติภาพและความหวังของเด็กๆ

พวกลูกป่วยด้วยความโลภ

พวกลูกคิดถึงแต่ผลประโยชน์ เฉพาะของชนชาติของตนเอง

พวกลูกเติบโตขึ้นอย่างเฉยเมย

และหลงติดอยู่ในความต้องการและความกังวลที่เห็นแก่ตัวของตนเอง

พวกลูกเลือกที่จะเพิกเฉยต่อพระเจ้าพอใจกับภาพลวงตาของตน

เติบโตอย่างหยิ่งยโสและก้าวร้าว

ทำลายร้างคร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ ทั้งกักตุนสะสมอาวุธ พวกลูกหยุดที่เป็นผู้ดูแลเพื่อนบ้าน

พวกลูกทำลายสวนในบ้านร่วมแห่งโลกด้วยสงคราม

และด้วยบาปของพวกลูก

พวกลูกได้หักหาญดวงหฤทัยของพระบิดาเจ้าสวรรค์

ผู้ปรารถนาให้พวกลูกเป็นพี่น้องกัน

พวกลูกเริ่มเพิกเฉยต่อทุกคนและทุกอย่างยกเว้นสนใจแต่ตัวเอง

บัดนี้ ด้วยความละอาย

พวกลูกคร่ำครวญ:

โปรดยกโทษพวกลูกเถิด พระเจ้าข้า!

ข้าแต่มารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์

ท่ามกลางความทุกข์ยากของความบาปของพวกลูก

ท่ามกลางการต่อสู้และความอ่อนแอของพวกลูก

ท่ามกลางความลึกล้ำของความชั่วช้า

คือความชั่วร้ายและสงคราม

พระแม่ย้ำเตือนพวกลูกว่า

พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งพวกลูก

แต่ยังคงมองพวกลูกด้วยความรัก

พร้อมที่จะให้อภัยพวกลูก

และอุ้มชูพวกลูกให้ฟื้นฟูชีวิตใหม่

พระองค์ทรงประทานพระแม่แก่พวกลูกและทำให้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่เป็นที่หลบภัย

สำหรับพระศาสนจักรและมวลมนุษยชาติด้วยพระประสงค์อันเปี่ยมด้วยหรรษทานของพระเจ้า

พระแม่อยู่กับพวกลูกเสมอ

แม้ในช่วงเวลาที่ลําบากที่สุดในประวัติศาสตร์

พระแม่อยู่ที่นั่นเพื่อนําทางพวกลูกด้วยความรักที่อ่อนโยน

บัดนี้พวกลูกหันมาหาพระแม่และเคาะประตูใจของพระแม่

พวกลูกเป็นลูกที่รักของพระแม่

ในทุกกาลสมัย

พระแม่ทำให้พวกลูกรู้จักพระแม่

ทั้งอ้อนวอนการกลับใจ

ณ เวลาที่มืดมนนี้

โปรดช่วยพวกลูกและให้ความบรรเทา โปรดตรัสแก่พวกลูกอีกครั้งว่า

“แม่มิได้อยู่ที่นี่ เป็นแม่ของลูกดอกหรือ?” (คำกล่าวแก่ฮวน ดิเอโก แห่งกวาดาลูเป ประเทศเม็กซิโก)

พระแม่สามารถแก้ปมใจของพวกลูกและปมแห่งกาลสมัยของพวกลูก

พวกลูกมอบความวางใจในพระแม่

พวกลูกมั่นใจว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาของการประจญ

พระแม่จะไม่เมินเฉยต่อการวิงวอนของพวกลูกทั้งจะมาช่วยลูก

นี่คือสิ่งที่พระแม่ได้กระทำ ณ หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลี

เมื่อพระแม่ได้วอนขอพระเยซูคริสต์แล้ว พระองค์ก็ได้ทรงทำเครื่องหมายอัศจรรย์ครั้งแรก

เพื่อรักษาความปิติยินดีในงานมงคลสมรส พระแม่พูดกับพระองค์ว่า “เขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้ว” (ยน 2:3)

บัดนี้, โอ้พระแม่,

โปรดย้ำถ้อยคําวิงวอนเหล่านั้น,

เพื่อวันที่พวกลูกกำลังขาดแคลนเหล้าองุ่นแห่งความหวัง, ความปิติสูญหาย, ภราดรภาพจืดจาง

พวกลูกหลงลืมมนุษยธรรมและแย่งชิงของประทานแห่งสันติสุข

พวกลูกเปิดใจรับความรุนแรงและการทำลายล้าง

พวกลูกต้องการความช่วยเหลือตามประสาแม่จากท่านยิ่งนัก!

ดังนั้น ข้าแต่พระแม่

โปรดฟังคําอ้อนวอนของพวกลูกเถิด

ข้าแต่ดาราสมุทร

โปรดอย่าให้พวกลูกต้องอับปางในพายุแห่งสงคราม

ข้าแต่หีบแห่งพันธสัญญาใหม่

โปรดบันดาลใจ สำหรับโครงการและหนทางแห่งการปรองดอง

ข้าแต่ราชินีแห่งสวรรค์ โปรดฟื้นคืนสันติสุขของพระเจ้าแก่ชาวโลก

โปรดขจัดความเกลียดชังและความกระหายในการแก้แค้น

โปรดสอนพวกลูกถึงการให้อภัย

โปรดปลดปล่อยพวกลูกจากภัยสงคราม

ปกป้องโลกของพวกลูกจากการคุกคามโดยอาวุธนิวเคลียร์

ข้าแต่ราชินีแห่งสายประคํา

โปรดให้พวกลูกรับรู้ถึงความจําเป็นในการภาวนาและความรัก

ข้าแต่ราชินีแห่งครอบครัว

โปรดให้ผู้คนเห็นเส้นทางแห่งภราดรภาพ

ข้าแต่ราชินีแห่งสันติสุข

โปรดบันดาลสันติสุขเพื่อโลกขอพวกลูก

โอ้พระแม่มารีย์

ขอให้คําวิงวอนแสนโศกาของพระแม่กะเทาะใจอันแข็งกระด้างของพวกลูก ขอให้น้ำตาที่พระแม่หลั่งรินเพื่อพวกลูก ได้ทำให้หุบเขาอันเต็มไปด้วยความเกลียดชังเบ่งบานขึ้นใหม่

ท่ามกลางเสียงฟ้าร้องของสรรพาวุธ ขอให้คําภาวนาของพระแม่เปลี่ยนความคิดของพวกลูกสู่สันติสุข

ขอให้การสัมผัสตามประสาแม่ของท่านปลอบประโลมผู้ที่ประสบภัย และหลบหนีจากห่าฝนของระเบิด

ขอให้ความอบอุ่นตามประสาแม่ของท่านปลอบโยนผู้ที่ถูกบังคับให้ออกจากบ้านและดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนของตน

ขอให้ดวงหทัยแสนโศกาของพระแม่นำพวกลูกไปสู่ความเห็นอกเห็นใจ

และเป็นแรงบันดาลใจให้พวกลูกเปิดประตูและดูแลพี่น้องของพวกลูกที่ได้รับบาดเจ็บและถูกทอดทิ้ง

ข้าแต่พระมารดาของพระเจ้าผู้ศักดิสิทธิ์ขณะที่พระแม่ยืนอยู่ใต้เชิงกางเขนของพระเยซูคริสต์

ทรงเห็นศิษย์อยู่เคียงข้างพระแม่ แล้วตรัสวว่า “นี่คือลูกของท่าน” (ยน 19:26) ด้วยคำตรัสนี้

พระองค์มอบหมายพวกลูกแต่ละคนแก่พระแม่

สำหรับศิษย์ผู้นั้นและพวกลูกแต่ละคนพระองค์ตรัสว่า “นี่คือแม่ของเจ้า” (ยน 19:27)

ข้าแต่พระแม่มารีย์

บัดนี้พวกลูกปรารถนาที่จะต้อนรับพระแม่เข้าสู่ชีวิตและประวัติศาสตร์ของพวกลูก

ในเวลานี้ มนุษยชาติที่เหนื่อยล้าและท้อแท้ กำลังยืนอยู่กับพระแม่ใต้ไม้กางเขน จำเป็นต้องมอบความไว้วางใจให้กับพระแม่และผ่านทางพระแม่เพื่อถวายให้กับพระเยซูคริสต์

ประชาชนชาวยูเครนและรัสเซียที่เคารพพระแม่ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่

บัดนี้นี้นำมาสู่พระแม่

แม้ในขณะที่หัวใจของพระแม่เต้นด้วยความเมตตาสำหรับพวกเขา

และสำหรับบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดที่ถูกทำลายโดยสงคราม ความหิวโหย ความอยุติธรรม

และความยากจน

ดังนั้น ข้าแต่พระมารดาพระเจ้า

ผู้เป็นแม่ของพวกลูก

พวกลูกมอบความไว้วางใจและถวาย ตนเอง พระศาสนจักร และมวลมนุษยชาติโดยเฉพาะประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน  ต่อดวงหทัยนิรมลของพระแม่

โปรดรับการถวายนี้ที่พวกลูกกระทำด้วยความมั่นใจและความรัก

โปรดให้สงครามนี้สิ้นสุดลงและขอให้สันติสุขแผ่กระจายไปทั่วโลก

“ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าเถิด (Fiat)”

ที่เกิดขึ้นจากใจของพระแม่ ผู้เปิดประตูแห่งประวัติศาสตร์ให้กับเจ้าชายแห่งสันติสุข

พวกลูกเชื่อมั่นว่า ด้วยดวงหทัยของพระแม่  สันติสุขจะกลับมาโชติช่วงอีกครั้ง

พวกลูกขอถวายอนาคตของครอบครัวมนุษยชาติทั้งมวล ความต้องการและความคาดหวังของทุกคน ความวิตกกังวลและความหวังของโลก แด่พระแม่

ผ่านการเสนอวิงวอนของพระแม่

ขอให้พระเมตตาของพระเจ้า

หลั่งไหลลงมาบนแผ่นดินโลก

ขอให้ท่วงทำนองแห่งสันติสุขอันอ่อนโยนกลับคืนมา

ข้าแต่พระแม่แห่ง “ฟีอัต” (Fiat)

ผู้ซึ่งพระจิตเจ้าเสด็จลงมา

โปรดฟื้นฟูความสามัคคีที่มาจากพระเจ้า ขอให้พระแม่ผู้เป็น “ธารน้ำพุทรงชีวิตแห่งความหวัง” ของพวกลูก โปรดรดรินหัวใจที่แห้งกร้านของพวกลูก

ในครรภ์ของพระแม่ พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรับสภาพมนุษย์ โปรดส่งเสริมช่วยพวกลูกให้เจริญเติบโตในการสมานฉัน

ครั้งหนึ่งพระแม่ได้เคยดำเนินไปตามท้องถนนในโลกของพวกลูก

โปรดนำพวกลูกสู่หนทางแห่งสันติสุขเทอญ อาแมน

25 มีนาคม ค.ศ. 2022

Solemn Feast of the Annunciation