วันศุกร์, 26 กรกฎาคม 2567
  

อัพเดท เส้นทางซีนอดของพระศาสนจักรไทย #การสังเคราะห์การประชุมซีนอด

ระดมข้อมูลจากทุกเลขาฯซีนอด จากทุกสังฆมณฑลทั่วประเทศ เพื่อสรุบข้อเรียกร้อง 10 ประการ ของสมัชชาพระสังฆราชสากล ครั้งที่ 16 ค.ศ.2021-2023 #รับฟัง และก้าวไปด้วยกัน#Synod 2021-2023

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ เลขาฯสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาดรองเลขาฯและทีมงานจากสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย รวมทั้งนักเทววิทยา แขกรับเชิญพิเศษ ได้เชิญบรรดาเลขาธิการสมัชชา ในแต่ละสังฆมณฑล 11 สังฆมณฑลทั่วประเทศ ร่วมกันแบ่งปัน การจัดสมัชชาในเขตพื้นที่ของตน และบทสรุบสำคัญ เพื่อส่งต่อเป็นบทสรุบตามข้อเรียกร้อง 10 ประการของสมัชชาพระสังฆราชสากล ครั้งที่ 16 ค.ศ.2021-2023 กระบวนการข้อมูลเกี่ยวกับซีนอดต่อจากนี้ คือการสังเคราะห์ภาพรวมจากข้อมูลในระดับสังฆมณฑลสู่ระดับประเทศ จัดแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ส่งเอกสารไปยังบรรดาพระสังฆราชเพื่อ Comment Synthesized Document ต่อจากนั้นจัดทำเอกสารสุดท้าย ตรวจทาน และส่งต่อไปยังสหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเซีย และวาติกันต่อไป กระบวนการทั้งหมดจะสิ้นสุดประมาณ ปลายเดือนกรกฏาคม 2022 นี้โดยประมาณ ขอคำภาวนา ปรีชาญาณ และการรับฟังด้วยหัวใจ เพื่อสรุบการก้าวเดินไปด้วยกัน ในระดับพระศาสนจักรในประเทศไทย เพื่อนำข้อมูลร่วมก้าวเดินในการทำซีนอด 2021-2023 เพื่อทำให้คำว่า ก้าวเดินไปด้วยกัน( Walk Together )เป็นจริง

ที่มา : สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย