วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 31-05-2021 “โป๊ปปิดเดือนภาวนามาราธอนยุติโควิด”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงนำสวดสายประคำร่วมกับสักการะสถานแม่พระทั่วโลก โอกาสปิด “เดือนแห่งการอธิษฐานภาวนามาราธอน” เพื่อยุติการแพร่ระบาดโควิด-19 และเพื่อเริ่มงานและกิจกรรมทางสังคมอีกครั้ง