Monday, 25 October 2021

VDO

บทสัมภาษณ์พระคาร์ดินัลเกรช (Card.Grech)
โลโก้ Synod 2021 – 2023
ขั้นตอนของการประชุมซีนอด 2023
สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
เจตนาอธิษฐานของโป๊ปฟรังซิส เพื่อพระศาสนจักร เดือนสิงหาคม 2021 (2.09 นาที)
นักบุญอัลฟอนโซ เด ลิโกวรี ผู้ก่อตั้งคณะพระมหาไถ่
SHB Collaborative to Fight against COVID
โป๊ปฟรังซิส : 7 ข้อตกลงร่วมกันเรื่องการศึกษา (พากย์ไทย 2.28 นาที)
โป๊ปฟรังซิส : ข้อตกลงร่วมกันเรื่องการศึกษา (พากย์ไทย 1.17 นาที)
Global Compact on Education – คำสัญญาของโลกเพื่อการศึกษา EP.3 สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย – CECT
Global Compact on Education – คำสัญญาของโลกเพื่อการศึกษา EP.2 สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย – CECT
Global Compact on Education – คำสัญญาของโลกเพื่อการศึกษา EP.1 สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย – CECT
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 11-07-2021 “โป๊ปนำสวดขณะทรงพักฟื้น”
ทุกคนเป็นพี่น้องกัน เกี่ยวกับภราดรภาพ และมิตรภาพทางสังคม
มิตรภาพทางสังคม : เจตนาอธิษฐานของโป๊ปฟรังซิส เดือนกรกฎาคม 2021
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 29-06-2021 “สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโลอัครสาวก”
“นักบุญมารีอา กอเร็ตตี มรณสักขี : มรดกแห่งการให้อภัย (9.54 นาที)”
“ความงดงามของการแต่งงาน” คลิปของโป๊ปฟรังซิส สำหรับเดือนมิถุนายน 2021 ภาวนาให้เยาวชนที่เตรียมแต่งงาน
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 31-05-2021 “โป๊ปปิดเดือนภาวนามาราธอนยุติโควิด”
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 16-05-2021 “มิสซาเพื่อสันติสุขของชาวเมียนมาร์”
    • 1
    • 2