Wednesday, 25 May 2022

VDO

โป๊ปวิดีโอ พฤษภาคม 2022: เพื่อคนหนุ่มสาวที่เปี่ยมด้วยความเชื่อ (พากย์ไทย 1.55 นาที)
ถูกเรียกมาเพื่อพันธกิจของพระศาสนจักร EP.7 (พากย์ไทย – 3.46 นาที)
ก้าวไปด้วยกัน EP.1 (พากย์ไทย – 3.42 นาที)
การเป็นเพื่อนร่วมทางกับความอ่อนแอ EP.9 (พากย์ไทย-3.42 นาที)
เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ (พากย์ไทย 1.53 นาที)
ชีวิตจิต แห่งการสมรสและครอบครัว EP.10 (พากย์ไทย – 5 นาที)
ผลของความรัก (พากย์ไทย 3.49 นาที)
เพื่อการตอบสนองของคริสตชนต่อความท้าทายต่างๆด้านชีวจริยธรรม-มี.ค.22(พากย์ไทย 1.50 นาที)
คลิป “ความมั่นคง…และความงดงามของความรัก” (EP 5 พากย์ไทย 4.39 นาที)
คลิปเรื่อง “กระแสเรียกครอบครัว” EP 3 (พากย์ไทย 4.36 นาที)
นานาสาระ 2022 I EP 08 “พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ “พระองค์ทรงรักเราถึงเพียงนี้”
วิดีโอโป๊ป ” สิทธิขั้นพื้นฐาน ” (เมษายน 2021- 1.32 นาที)
10 Video Amoris Laetitia – บทนำ โดยพระคาร์ดินัล kevin Farrell
“วิดีโอโป๊ปฟรังซิส : มกราคม 2020 การกีดกัน และการเบียดเบียนทางศ่สนา(2 นาที)”
วิดีโอโป๊ป 12/2021 : บรรดาครูคำสอน ( 2 นาที)
ภูมิปัญญาของมด 11 ข้อ (6.09 นาที)
ความรักในครอบครัว : การอบรมสั่งสอนบุตร (พากย์ไทย 5.36 นาที)
รอยความทรงจำ “บ้านเณร” บางนกแขวก : เรื่องนี้มีตำนาน
วันสากลเพื่อคนยากจน (ซับ-พากย์ไทย)
โป๊ปฟรังซิสสอนเกี่ยวกับความตาย (พากษ์ไทย)