วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567
  

วีดีโองาน “รักษ์โลก = รักเรา” เพื่อร่วมกันสรรเสริญพระเจ้า