Monday, 4 July 2022

VDO

ความรักในครอบครัว : การอบรมสั่งสอนบุตร (พากย์ไทย 5.36 นาที)
รอยความทรงจำ “บ้านเณร” บางนกแขวก : เรื่องนี้มีตำนาน
วันสากลเพื่อคนยากจน (ซับ-พากย์ไทย)
โป๊ปฟรังซิสสอนเกี่ยวกับความตาย (พากษ์ไทย)
ผู้ที่ทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้า (พากย์ไทย 1.55 นาที) วิดีโอโป๊ปฟรังซิส : พฤศจิกายน 2021
บทสัมภาษณ์พระคาร์ดินัลเกรช (Card.Grech)
โลโก้ Synod 2021 – 2023
ขั้นตอนของการประชุมซีนอด 2023
สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
เจตนาอธิษฐานของโป๊ปฟรังซิส เพื่อพระศาสนจักร เดือนสิงหาคม 2021 (2.09 นาที)
นักบุญอัลฟอนโซ เด ลิโกวรี ผู้ก่อตั้งคณะพระมหาไถ่
SHB Collaborative to Fight against COVID
โป๊ปฟรังซิส : 7 ข้อตกลงร่วมกันเรื่องการศึกษา (พากย์ไทย 2.28 นาที)
โป๊ปฟรังซิส : ข้อตกลงร่วมกันเรื่องการศึกษา (พากย์ไทย 1.17 นาที)
Global Compact on Education – คำสัญญาของโลกเพื่อการศึกษา EP.3 สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย – CECT
Global Compact on Education – คำสัญญาของโลกเพื่อการศึกษา EP.2 สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย – CECT
Global Compact on Education – คำสัญญาของโลกเพื่อการศึกษา EP.1 สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย – CECT
ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 11-07-2021 “โป๊ปนำสวดขณะทรงพักฟื้น”
ทุกคนเป็นพี่น้องกัน เกี่ยวกับภราดรภาพ และมิตรภาพทางสังคม
มิตรภาพทางสังคม : เจตนาอธิษฐานของโป๊ปฟรังซิส เดือนกรกฎาคม 2021