วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 11-07-2021 “โป๊ปนำสวดขณะทรงพักฟื้น”

เที่ยงวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021 ขณะทรงพักฟื้น ณ โรงพยาบาลเจเมลลี่ ในกรุงโรม สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสัตบุรุษสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ทรงขอบพระทัยพวกเขาสำหรับความใกล้ชิดและคำภาวนาเพื่อความทนทุกข์และความต้องการการดูแลใส่ใจที่ดี