วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 05-03-2023 “คริสตชนต้องแบ่งปันแสงรุ่งโรจน์แห่งความรักของพระเจ้า” (มธ 17:1 9)

ก่อนทรงนำสวดเมื่อเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2023 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นย้ำความงดงามและความยิ่งใหญ่แห่งความรักของพระเจ้า คริสตชนจึงต้องเรียนรู้ที่จะมองให้เห็นความงดงามของพระเจ้านี้บนใบหน้าของผู้ที่ใส่ใจเรา และเริ่มนำแสงสว่างที่เราได้รับไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นโดยผ่านการปฏิบัติความรักที่เป็นรูปธรรม

ที่มา : YouTube Thai CatholicMedia