วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

“ความงดงามของการแต่งงาน” คลิปของโป๊ปฟรังซิส สำหรับเดือนมิถุนายน 2021 ภาวนาให้เยาวชนที่เตรียมแต่งงาน