วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

คำอธิษฐานจากโป๊ปฟรังซิส

          ทั้งโลกควรอธิษฐานตอนนี้เลย… พ่อหยุดสิ่งที่พ่อกำลังทำ น้อมศีรษะและภาวนาบทนี้พร้อมน้ำตา

          ขอให้เราก้มศีรษะภาวนา

          ข้าแต่พระบิดานิรันดร พระองค์ทรงสร้างโลก โปรดทำให้มันหยุดหมุนสักครู่ พระองค์ได้หยุดเสียงที่เราทุกคนสร้าง พระองค์ได้ทำให้เราคุกเข่าอีกครั้ง และวอนขออัศจรรย์อย่างหนึ่ง พระองค์ได้ปิดวัดต่างๆ ของพระองค์ เพื่อเราจะตระหนักว่าโลกของเรามืดเพียงไร ถ้าปราศจากพระองค์

          พระองค์ทำให้ผู้หยิ่งทะนง และผู้ทรงพลังอำนาจ ต้องสยบลง เศรษฐกิจตกต่ำ ธุรกิจต่างๆ กำลังปิดตัวลง เราได้ทะนงตนมาก เราได้คิดว่า ทุกสิ่งที่เรามี ทุกสิ่งที่เราครอบครอง เป็นผลของการทำงานหนัก เราลืมไปว่า มันเป็นพระหรรษทานและเมตตาธรรมของพระองค์ที่ทำให้เราเป็น

          เรากำลังวิ่งวนมองหายารักษาโรคระบาดนี้ ที่จริงเราต้องสุภาพ และวอนขอพระองค์ทรงนำและปรีชาญาณ

          + เราอาศัยอยู่ในโลก เหมือนเราจะอยู่ที่นี่ตลอดกาล ราวกับว่าไม่มีสวรรค์ การทดลองเหล่านี้อาจเป็นพระเมตตาของพระองค์ปลอมมา ไวรัสนี้อาจเป็นวิธีของพระองค์เพื่อชำระเรา ทำให้วิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อนำเรากลับมาหาพระองค์

          วันนี้ ขอให้ทุกคนที่เห็นบทภาวนานี้ ร่วมใจกันภาวนา วอนขอการอภัย การรักษา และการคุ้มครองให้พ้นจากไวรัสนี้ ขอทรงขจัดมันจากโลก พระองค์ทรงรอคอยลูกด้วยความอดทน ลูกเสียใจที่ไม่ฟัง ที่เห็นแก่ตัว และหลงลืมไปว่า พระองค์เป็นพระเจ้า พระองค์ตรัสวาจานั้น วิญญาณของลูกจะได้รับการรักษา ทั้งนี้อาศัยพระนามของพระเยซูเจ้า อาเมน

          “ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ ถอดความ (13/4/2021)”

From Pope Francis

The whole World should be praying this right now … I stopped what I was doing, bowed my head and said this prayer. It put tears in my eyes

Let’s bow our heads and pray:🙏🙏🙏

Eternal Father, You made the whole World stop spinning for a while.
You silenced the noise that we all have created.
You made us bend our knees again and ask for a Miracle.
You closed Your Churches so we will realize how dark our World is without You in it.
You humbled the proud and powerful.
The economy is crashing, businesses are closing.
We were very proud, we thought that everything we have, everything we possess, was the result of our hard work.
We have forgotten that it was always Your grace and mercy that made us who we are.
We’re running in circles looking for some cure to this disease, when in fact we need to humble ourselves and ask You for guidance and wisdom.
We’ve been living our lives like we will be here on Earth forever, like there’s no Heaven.
Maybe these trials are Your mercy in disguise.
Maybe this virus is actually Your way of purifying us, & cleansing our souls, bringing us back to YOU.
Today as these words travel the internet, may all who see them join their hearts and hands together in prayer! Asking for forgiveness & asking for healing & protection from this virus…
GOD just wipe it from the Earth!
Father You have been patiently waiting for us. We’re sorry for ignoring Your voice.. and in our selfish ways, we’ve sometimes forgotten that YOU are GOD!😔
You only need to say the word and our souls shall all be healed.
We ask these things in Jesus name! …
Amen
🙏🙏🙏Prayer for all🙏🙏🙏
KEEP SHARING..
GOD BLESS 🙏🏻🙏🏻🙏🏻