วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

ท่าน อีเวส รามูส อดีตสมณประมุขของพนมเปญ ประเทศกัมพูชา (ค.ศ.1962-1976; 1992 – 2001)

            คติพจน์  “เพื่อพวกเขามีชีวิต”

            อีเวส  รามูส  เกิดวันที่  23 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1928  ที่เซมบาเดล ประเทศฝรั่งเศส  เข้าบ้านเณรเล็ก ค.ศ.1942  และบ้านเณรใหญ่  ค.ศ.1947  รับศีลบวช  4 เมษายน  ค.ศ.1953  คณะมิสซังต่างประเทศแห่งปารีส (MEP) ได้ศึกษาต่อที่กรุงโรม  และเขียนวิทยานิพนธ์หัวข้อ  “คำสอนยิ่งใหญ่ ของนักบุญเกรโกรี่ แห่งนีซ” (ค.ศ.1957) และเดินทางไปกัมพูชา วันที่ 18 มีนาคม ค.ศ.1957

            ท่านได้ศึกษาภาษาเขมร  และเวียดนาม ที่พนมเปญ ค.ศ. 1960  เป็นอาจารย์สอนที่บ้านเณรใหญ่ไซ่ง่อน  และย้ายไปบ้านเณรเล็ก  ที่พนมเปญ

+  12 พฤศจิกายน 1962  ได้รับแต่งตั้งเป็นสมณประมุขของ พนมเปญ  อายุเพียง 35 ปี  ได้ร่วมการประชุมสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2  ท่านเป็น 1 ใน 12 ปิตาจารย์ของสังคายนา (ที่มีชีวิต เหลืออยู่) เข้าร่วมฉลอง 50 ปีของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 (ค.ศ.1962-2012) และ ร่วมสมัชชาบิชอป  ตุลาคม 2012 เรื่อง  การประกาศข่าวดีใหม่

+  เมื่อกลับจากสภาสังคายนาวาติกันที่ 2  ท่านกระตือรือร้นให้ทำมิสซา ภาษาเขมร  และเริ่มการแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาท้องถิ่น     26 กันยายน  1968 กรุงโรมอนุญาตให้  แบ่งเขตพนมเปญ  ออกเป็น 3 เขต คือ  พนมเปญ  บัตตะบัง  และกัมปงจาม

+   มีนาคม  1970  เกิดสงครามกลางเมือง  ชาวเวียดนามต้องออกจากกัมพูชา  ทำให้จำนวนคริสตชน จาก 65,000 คน เหลือ 7000 คน  ซิสเตอร์  185 คน เหลือไม่กี่คน ที่อยู่ในกัมพูชา

  1. มกราคม 1975  มิชชันนารี่ถูกบังคับให้ออกนอกประเทศ

  6  มกราคม  1983 สมณกระทรวงการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน  ตั้งแผนกส่งเสริมการอภิบาลชาวกัมพูชาโดยให้  ท่านรามูสรับผิดชอบ  บรรดาผู้อพยพคาทอลิกชาวกัมพูชา  นอกประเทศ

– ค.ศ.1991  สิ้นสุดสงครามกลางเมือง  โรมแต่งตั้งท่านรามูสไปทำงานที่กัมพูชาอีกครั้งเมื่อวันที่  2 กรกฎาคม 2000     มงซินญอร์  เอริก  ฟิกาเรโด SJ  สมณประมุขของบัตตัมบัง

–  1997  รัฐบาลเขมรรับรองสถานะพระศาสนจักรคาทอลิก

9  ธันวาคม 2001  บวชบาทหลวงชาวกัมพูชา 4 คน 

5 ตุลาคม  1997 บิชอปเอมิล เดตอม (MEP)  เป็นสมณประมุขคนใหม่  ท่านรามูส ยังคงอาศัยในกัมพูชา  จนถึง  ค.ศ. 2013  คุณพ่อวีรชัย  ศรีประมงค์  ธรรมทูตไทย  เป็นบาทหลวงช่วยงานที่นั่น 

20 กุมภาพันธ์  2013  ท่านรามูสเดินทางกลับประเทศฝรั่งเศส  แต่ยังภาวนาเพื่อพระศาสนจักรกัมพูชา  ที่ท่านรักและได้รับใช้

–   ต้นเดือนกุมภาพันธ์  2021  ท่านติดเชื้อโควิด 19  ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในฝรั่งเศส  และสิ้นใจอย่างสงบ  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2021  หลังจากฉลองวันเกิด  (23 กุมภาพันธ์)  อายุ 93 ปี  และเป็นบิชอป 58 ปี  “ความอดทน  วิสัยทัศน์  ความเฉลียวฉลาด  ความกล้าหาญ  ความยืดหยุ่น  ความเสียสละของท่าน  ช่วยให้พระศาสนจักรกัมพูชากลับฟื้นคืนชีวิตใน ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา  คริสตชนรุ่นใหม่คงไม่รู้จักบิชอปอีเวส  แต่พวกเขามีชีวิตในปัจจุบันอย่าง มีความสุขในการติดตามพระเยซูเจ้า  เราขอบคุณพระคุณเจ้ารามูส”

คุณพ่อวินเซนต์  เครเตียน  (EPM)  และ

  บิชอป โอลิวีเอร์  ชมิทเทอุสเลอร์  เขียน

       ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปลสรุป