วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

วันสากลเพื่อภราดรภาพของมนุษย์ 4 กุมภาพันธ์ 2021

สหประชาชาติได้ประกาศในการประชุมสามัญเดือนธันวาคม 2020 ว่า วันที่ 4 กุมภาพันธ์  เป็นวันสากลเพื่อภราดรภาพ

            ท่านสามารถดูข้อมูลได้ที่เวบไซต์  https://www.pcinterreligious.org/human-fraternity-day          

            พระคาร์ดินัล มีเกล อังเกล  อายูโซ่ กวีโซ  ประธานสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนา ได้เขียนจดหมาย (1 กุมภาพันธ์ 2021)  เสนอเราให้ศึกษาสมณสาส์น  ทุกคนเป็นพี่น้องกัน  เพื่อสร้างเอกภาพในพระศาสนจักร  ใช้ภาวนา  ไตร่ตรอง  เทศน์สอน  หรือให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้

            ประวัติที่มา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2019  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จประเทศสาธารณรัฐเอมิเรส  ทรงพบปะอิหม่ามแห่งอัลอัซซาร์ ที่ไคโร  และได้เซ็นเอกสารเพื่อภราดรภาพ  สันติภาพ  และการอยู่ร่วมกัน

            3 ตุลาคม 2020 โป๊ปฟรังซิส  ได้อนุมัติสมณสาส์นทุกคนเป็นพี่น้องกัน (Fratelli Tutti)  เกี่ยวกับภราดรภาพและมิตรภาพในสังคม

            21 ธันวาคม 2020  สหประชาชาติได้ประกาศให้มีวันสากลเพื่อภราดรภาพของมนุษย์

            4 กุมภาพันธ์ 2021 ที่เมืองอาบู ดาบี จะมีการฉลองทางออนไลน์  โดยโป๊ปฟรังซิส  และพระคาร์ดินัล อายูโซ่ กวีโซ่ จะร่วมงานด้วย  เวลาที่กรุงโรม 14.30 น. เวลาที่ประเทศไทย 19.30 น.

            ในระหว่างการพบปะฉันพี่น้องนี้  ซึ่งข้าพเจ้าเก็บความทรงจำที่สุขใจไว้  ท่านอิหม่าม อะห์เหม็ด อัล-ดาเยบ (Ahmad Al-Tayyeb)  และข้าพเจ้าประกาศ  “อย่างแน่วแน่ว่าศาสนาต่างๆ ไม่เคยยุยงให้เกิดสงคาม  และมิได้เชิญชวนให้เกิดความรู้สึกเกลียดชัง  ความเป็นศัตรู  ความคิดหัวรุนแรง  หรือเชิญชวนให้เกิดความรุนแรง  หรือการนองเลือด ความชั่วร้ายเหล่านี้เป็นผลมาจากการเบี่ยงเบนคำสอนทางศาสนา การใช้ศาสนาในทางการเมือง และในบางช่วงของประวัติศาสตร์  กลุ่มคนในศาสนาได้ใช้อิทธิพลความรู้สึกทางศาสนาที่มีต่อจิตใจของมนุษย์ไปในทางที่เกินเลย […]  อันที่จริง  พระเจ้าผู้ทรงอำนาจไม่จำเป็นต้องได้รับการปกป้องจากใคร  และไม่ทรงต้องการให้พระนามของพระองค์ถูกใช้เพื่อทำให้ผู้คนหวาดกลัว” (284) ด้วยเหตุนี้  ข้าพเจ้าจึงต้องการเรียกร้องให้เกิดสันติภาพ  ความยุติธรรม  และภราดรภาพ  (Fratelli Tutti ข้อ 285)