วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

สำหรับยูเครน ภาวนาเพื่อสันติภาพ โดย โป๊ปฟรันซิส

            ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติภาพ โปรดฟังคำภาวนา พวกลูกได้พยายามหลายครั้ง และหลายปีมาก เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้ง ด้วยกำลังของลูกเองและกำลังอาวุธ ทำไมมีหลายช่วงเวลาแห่งการเป็นศัตรู และความมืดที่เราประสบ การหลั่งเลือด การสูญเสียมากมาย ความหวังถูกกลบ ความพยายามของพวกลูกไร้ผล


            บัดนี้ ขอพระองค์เสด็จมาช่วยเหลือพวกลูก โปรดประทานสันติภาพ โปรดสอนสันติภาพแก่ลูก โปรดนำขั้นตอนสู่หนทางแห่งสันติภาพ โปรดเปิดดวงตา ดวงใจ และให้ลูกกล้าพูดว่า “อย่าเกิดสงครามอีกเลย” “สงครามทำให้สูญเสียทุกสิ่ง” โปรดทำให้ใจของลูกกล้าเลือกหนทางที่เป็นรูปธรรม บรรลุสู่สันติภาพ


            ข้าแต่พระเจ้าของอับบราฮัม พระเจ้าของบรรดาประกาศก พระเจ้าแห่งความรัก พระองค์ได้สร้างพวกลูก และทรงเรียกลูกให้ดำเนินชีวิตฉันพี่น้องชายหญิง โปรดประทานกำลังทุกวันให้เป็นเครื่องมือแห่งสันติภาพ ช่วยให้พวกลูกเห็นทุกคนผู้ก้าวเข้ามาในหนทางของลูก เป็นเหมือนพี่น้องชายหญิง โปรดทำให้ลูกรู้สึกว่องไวต่อคำขอร้องของพลเมือง ผู้อ้อนวอนลูก ให้เปลี่ยนอาวุธสงครามเป็นอุปกรณ์แห่งสันติภาพ ความกังวลให้เป็นความไว้วางใจ และการทะเลาะ ให้เป็นการให้อภัย โปรดรักษาความหวังในใจพวกลูก เพื่อด้วยความอดทนพากเพียร เราจะเลือกการเสวนาและการคืนดีกัน ด้วยวิธีนี้ ขอให้สันติภาพได้รับชัยชนะในที่สุด และขอให้การแบ่งแยก ความเกลียดชัง และสงคราม ถูกขับออกจากใจของทุกคน
ข้าแต่พระเจ้า โปรดขจัดความรุนแรงด้วยคำพูดและการกระทำของลูก โปรดฟื้นฟูจิตใจของลูก เพื่อใช้คำพูด นำเรามาเป็นพี่น้องกัน และวิถีชีวิต เป็นสันติ สันติภาพ สันติสุข เสมอเทอญ อาแมน

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล (8 มีนาคม 2022)


FOR UKRAINE: A PRAYER FOR PEACE BY POPE FRANCIS

Lord God of peace, hear our prayer!v
We have tried so many times and over so many years
to resolve our conflicts by our own powers and by the force of our arms.
How many moments of hostility and darkness have we experienced?
how much blood has been shed?
how many lives have been shattered?
how many hopes have been buried?
But our efforts have been in vain.

Now, Lord, come to our aid!
Grant us peace, teach us peace;
guide our steps in the way of peace.
Open our eyes and our hearts,
and give us the courage to say: “Never again war!”; “With war everything is lost”.
Instill in our hearts the courage to take concrete steps to achieve peace.

Lord, God of Abraham, God of the Prophets, God of Love,
you created us and you call us to live as brothers and sisters.
Give us the strength daily to be instruments of peace;
enable us to see everyone who crosses our path as our brother or sister.
Make us sensitive to the plea of our citizens
who entreat us to turn our weapons of war into implements of peace,
our trepidation into confident trust,
and our quarreling into forgiveness.
Keep alive within us the flame of hope,
so that with patience and perseverance
we may opt for dialogue and reconciliation.
In this way may peace triumph at last,
and may the words “division,” “hatred,” and “war”
be banished from the heart of every man and woman.

Lord, defuse the violence of our tongues and our hands.
Renew our hearts and minds,
so that the word which always brings us together will be “brother,”
and our way of life will always be that of: Shalom, Peace, Salaam!
Amen.