วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

ตราสัญลักษณ์ของพระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ