วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

15 กันยายน ระลึกถึง แม่พระระทมทุกข์ (Our Lady of Sorrows, memorial)

15 กันยายน
ระลึกถึง แม่พระระทมทุกข์
(Our Lady of Sorrows, memorial)

เช่นเดียวกับในวันศุกร์ในสัปดาห์พระทรมาน วันในกลางเดือนกันยายนนี้ก็เป็นอีกครั้งที่พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์ระลึกถึงการทนทุกข์ครั้งใหญ่ๆของแม่พระ (=โดยถือวันที่ต่อจากวันฉลองเทิดทูนไม้กางเขน) ซึ่งมี 7 เรื่องหลักๆด้วยกัน กล่าวคือ

1) คำทำนายของผู้เฒ่าสิเมโอนในพระวิหาร : “ส่วนท่าน ดาบจะแทงทะลุจิตใจของท่าน” (การกล่าวถึงดาบอันเป็นสัญลักษณ์ในเรื่องนี้อาจได้มาจาก อสค 14:17 หรือจาก ศคย 12:10)

2) การพาพระกุมารเดินทางประมาณ 300 ไมล์ เสด็จหนีไปประเทศอียิปต์

3) การตามหาพระเยซูเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลา 3 วัน เมื่อพระองค์มีพระชนมายุสิบสองพรรษา

4) เมื่อแม่พระได้พบกับพระเทวบุตรของพระนางระหว่างทางเดินขึ้นเนินเขากัลวาริโอ

5) ขณะที่แม่พระทรงยืนอยู่ข้างไม้กางเขนของพระเยซูเจ้า

6) ขณะที่นำพระวรกายของพระเยซูเจ้าลงจากกางเขน

7) ขณะที่นำพระศพของพระองค์ไปไว้ในพระคูหา

วันฉลองนี้ในตอนแรกได้อนุมัติให้กับคณะนักบวช “Servites” (คณะภารดาผู้รับใช้ของพระนางมารีย์ = The Order of Friars Servants of Mary ซึ่งมีสมาชิกเป็นทั้งพระสงฆ์ บราเดอร์ และซิสเตอร์ที่รำพึงภาวนา) ก่อน ในปี 1668 และเมื่อพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 7 กลับมาจากการเนรเทศในปี 1817 พระองค์ทรงขยายวันฉลองนี้ไปทั่วพระศาสนจักรสากลเพื่อเป็นการระลึกคุณ

(ถอดความโดย คุณพ่อ วิชา หิรัญญการ จากหนังสือ Saint Companions For Each Day ; เขียนโดย A.J.M. Mausolfe และ J.K. Mausolfe)