วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

สมเด็จพระสันตะปาปาในคืนคริสต์มาส: พระเยซูเจ้าทรงแสดงทางจากความเล็กน้อยไปสู่ความยิ่งใหญ่

ในพิธีมิสซาในคืนวันสมโภชพระคริสตสมภพ  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงไตร่ตรองถึงการที่พระเจ้าเสด็จมาในโลกด้วยความไร้เดียงสาในฐานะทารกตัวเล็กๆ  ที่ทรงเข้ามาใกล้เราเพื่อสัมผัสหัวใจของเรา  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเฉลิมฉลองพิธีมิสซาในมหาวิหารนักบุญเปโตร  โดยมีกลุ่มเล็กๆคอยดูแลกฎความปลอดภัยด้านสุขภาพ

โดย นักเขียนข่าววาติกัน

24 ธันวาคม 2021, 20:25 น.

ในการฉลองมิสซาคริสต์มาส  “ในตอนกลางคืน”  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงระลึกถึงความมืดมิด  แสงสว่างส่องลงมา  ทูตสวรรค์ปรากฏ  และการประกาศแก่คนเลี้ยงแกะว่า  “วันนี้พระผู้ช่วยให้รอดทรงบังเกิดแก่พวกท่าน  คือพระคริสตเจ้า”  บอกพวกเขาวิธีค้นหา  “พระเจ้าที่ทรงเสด็จลงมายังโลก”  ทูตสวรรค์นำพวกเขาไปยังเด็กที่ห่อด้วยผ้าห่อตัว  นอนอยู่ในรางหญ้า

เด็กยากจนห่อตัวด้วยผ้าห่อตัว

• • —– ٠ ✤ ٠ —– • •

ในบทเทศน์ของพระองค์  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงสังเกตความแตกต่างที่เน้นในพระวรสาร  ระหว่างความยิ่งใหญ่ของมหาอำนาจทางโลกเมื่อซีซาร์ ออกุสตุสทรงสั่งการให้สำรวจสำมะโนประชากรโลก  กับเมืองเล็กๆอย่างเบธเลเฮมที่ซึ่งเราเห็นฉากเด็กแรกเกิดที่ยากจนซึ่งถูกพบในรางหญ้า  สาส์นของการประสูติคือ “พระเจ้าไม่ได้ลุกขึ้นด้วยความยิ่งใหญ่  แต่ลดพระองค์ลงสู่ความเล็กน้อย”  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงอธิบายโดยแสดงให้เห็นว่าความเล็กน้อยเป็นเส้นทางที่พระเจ้าทรงแสดงให้เข้ามาใกล้เรา  เพื่อช่วยเราให้รอด  เพื่อนำเรากลับมากับสิ่งที่สำคัญจริงๆ

มิสซาคืนคริสต์มาสในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปรากฏในความเล็กน้อย

• • —– ٠ ✤ ٠ —– • •

ภาพลักษณ์และข้อความที่เราไตร่ตรองในวันนี้คือพระบุตร  พระเจ้าทรงสถิตในความเล็กน้อยของพระองค์โดยสมบูรณ์อย่างไร  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงกล่าว  พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เรา  “ประหลาดใจกับความจริงที่น่าอับอายนี้”  พระองค์ทรงชี้ให้เห็นเช่นกันว่า  “ผู้ที่โอบกอดจักรวาลจะต้องถูกโอบกอดไว้ในอ้อมแขนของอีกคนหนึ่ง”  อย่างไร  ผู้สร้างดวงอาทิตย์จำเป็นต้องได้รับความอบอุ่นอย่างไร  และ  “ความอ่อนโยนที่บังเกิดจำต้องถูกกักขังไว้”  อย่างไร  โดยเปลี่ยนตรรกะของมนุษย์กลับหัวกลับหาง  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตรัสว่า  “พระเจ้าทรงเสด็จมาในโลกด้วยความเล็กน้อย  ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ทรงปรากฏในความเล็กน้อย”

มิสซาคืนคริสต์มาสในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

พระเจ้าขอความรักที่อ่อนโยนและความเล็กน้อยภายใน

• • —– ٠ ✤ ٠ —– • •

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงชี้ให้เห็นว่าความท้าทายของคริสต์มาสคือการถามว่า  “เรายอมรับวิธีการทำของพระเจ้าได้หรือไม่”  เมื่อมนุษย์มีแนวโน้มจะแสวงหาความยิ่งใหญ่ทางโลก  ในขณะที่  “พระเจ้าทรงลดตัวลง…เราพยายามที่จะยิ่งใหญ่”  พระองค์ทรงกล่าว  โดยทรงระลึกถึงการประสูติของพระเยซูท่ามกลางคนเลี้ยงแกะและคนยากจน  “พระเจ้าไม่ทรงแสวงหาอำนาจและอานุภาพ  พระองค์ทรงขอความรักที่อ่อนโยนและความเล็กน้อยภายใน”  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงสนับสนุนให้เราทูลขอ  “พระหรรษทานของความเล็กน้อย”  ของพระเยซู  โดยการเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตประจำวันของเรา  ครอบครัวของเรา  ชุมชนของเรา  เพื่อที่เราจะสามารถมอบความรักแบบเดียวกันกับที่พระองค์ทรงสำแดงให้มาประทับอยู่ท่ามกลางเราเพื่อรับใช้และรวมเป็นหนึ่ง  พระองค์ทรงเสริมว่า  “ท่ามกลางประสบการณ์ชีวิตธรรมดาของเรา  พระองค์ทรงต้องการทำสิ่งที่ไม่ธรรมดา  พระองค์ทรงเป็นสาส์นแห่งความหวังอันยิ่งใหญ่”

มิสซาคืนคริสต์มาสในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

ความเชื่อมั่นและเปิดใจ

• • —– ٠ ✤ ٠ —– • •

เมื่อเราอัญเชิญพระเยซูในด้านเล็กๆของชีวิตเรา  เราต้องเชิญพระองค์ให้เข้ามาอยู่ในประสบการณ์ชีวิตของเราในเรื่องเล็กๆน้อยๆด้วย  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงอธิบายว่าหมายถึงความอ่อนแอ  ปัญหา  บาดแผลของเราเอง  และตระหนักว่าพระเยซูทรงเตือนเรา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนนี้ว่าพระองค์ทรงรักเราดังที่เราเป็น  ทรงอยู่ใกล้เรา  และขอความไว้วางใจและใจที่เปิดกว้างจากเรา  โดยตระหนักในสิ่งนี้  เราเองก็ได้รับเรียกให้โอบรับ  “พระเยซูในคนเล็กๆของวันนี้”  เช่นกัน  โดยรักพระองค์อย่างน้อยที่สุดในบรรดาพี่น้องของเรา  ผู้ยากไร้  ผู้ถูกลืม  และคนขัดสน  เช่นเดียวกับพวกเขา  พระองค์ทรงทำให้พระองค์เป็นที่รู้จัก

มิสซาคืนคริสต์มาสในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

ทุกสิ่งรวมเป็นหนึ่งโดยมีพระเยซูเป็นศูนย์กลาง

• • —– ٠ ✤ ٠ —– • •

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงระลึกว่าพระเยซูทรงประสูติใกล้ชิดกับคนยากจนและถูกลืม  การทำเช่นนั้นช่วยยกระดับผู้ที่ถูกกีดกันโดยการเปิดเผยพระองค์เป็นครั้งแรกต่อพวกเขา  แทนที่จะเป็นผู้ที่มีความสำคัญในสายตาชาวโลก  พระองค์ทรงระลึกถึงศักดิ์ศรีของทุกคนที่ทำงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่ต่ำต้อย  และความจำเป็นในการให้เกียรติศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคน  ดังนั้น  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตรัสว่า  เราต้องทำงานเพื่อให้แน่ใจว่า  “ไม่มีการเสียชีวิตในที่ทำงานอีกต่อไป!”

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงระลึกว่าในฉากคริสต์มาส  เรายังเห็นพวกโหราจารย์มานมัสการพระเจ้า  ผู้คงแก่เรียนและมั่งคั่ง  โดยแสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงนำคนรวยและคนจนในเบธเลเฮมมารวมกันได้อย่างไร  “ทุกอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อพระเยซูทรงอยู่ที่ศูนย์กลาง: ไม่ใช่ความคิดของเราเกี่ยวกับพระเยซู  แต่คือพระเยซูเองผู้ทรงพระชนม์อยู่”

มิสซาคืนคริสต์มาสในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

ให้เรากลับไปที่เบธเลเฮม  ต้นกำเนิดของเรา

• • —– ٠ ✤ ٠ —– • •

โดยสรุป  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงสนับสนุนให้เรา  “กลับสู่ต้นกำเนิด”  และ  “แก่นแท้ของความศรัทธา สู่รักแรกของเรา  สู่การเคารพบูชาและเมตตาธรรม”  เช่นเดียวกับผู้แสวงบุญในอดีต  ในฐานะพระศาสนจักรเพื่อการก้าวเดินไปและเดินทางด้วยกันในทุกวันนี้  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของครอบครัวมนุษย์ในการนมัสการพระเจ้านั้นเป็นตัวแทนของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์  คนเลี้ยงแกะ  และโหราจารย์  ซึ่งฉายส่องเป็นแบบอย่างให้เราทุกวันนี้  “เพื่อเป็นการสักการะ  ถือความยากจน  และเป็นพระศาสนจักรภราดรภาพ”

การเรียกให้ทุกคนชื่นชมยินดี  สมเด็จพระสันตะปาปาทรงสรุปว่า  “ขอให้เราตื่นขึ้นเถิด  เพราะคืนนี้มีแสงสว่างส่องแล้ว  เป็นแสงสว่างที่กรุณา  เตือนเราว่าในความเล็กน้อยของเรา  เราเป็นบุตรธิดาอันเป็นที่รัก  ลูกของความสว่าง”

มิสซาคืนคริสต์มาสในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์

++++++++++

ฟ. วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล

ที่มา : https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-12/pope-christmas-night-mass-jesus-shows-way-littleness-greatness.html