วันเสาร์, 20 เมษายน 2567
  

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงพบปะสัตบุรุษ: การตอบสนองต่อวิกฤตการอพยพเป็น ‘เรื่องอัปยศอดสูของมนุษยชาติ’

ในการพบปะสัตบุรุษทั่วไปในวันพุธ ( 29 ธันวาคม 2021)  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงไตร่ตรองถึงความกล้าหาญของนักบุญโยเซฟในการช่วยพระเยซูจากการสังหารหมู่ที่เบธเลเฮม  และขอให้คริสตชนดำเนินชีวิตตามความกล้าหาญนั้นในชีวิตประจำวันของเรา

• • —– ٠ ✤ ٠ —– • •

โดย เดวิน วัตกินส์

29  ธันวาคม 2021,

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสอนคำสอนต่อเนื่องเรื่องนักบุญโยเซฟในการพบปะสัตบุรุษทั่วไปประจำสัปดาห์  โดยทรงเน้นที่บทบาทของท่านนักบุญในฐานะ “ผู้อพยพที่ถูกข่มเหงและกล้าหาญ”

หลังจากการพรรณนาถึงนักบุญโยเซฟในพระวรสารของนักบุญมัทธิว (2:13-23) สมเด็จพระสันตะปาปาได้ทรงกล่าวถึงการสังหารหมู่ของเด็กทุกคนที่อายุต่ำกว่า 2 ขวบในเมืองเบธเลเฮม  ตามคำสั่งของกษัตริย์เฮโรดหลังจากการมาเยือนของพวกโหราจารย์

ความอัปยศของความไม่แน่นอน

• • —– ٠ ✤ ٠ —– • •

ในการหนีไปอียิปต์เพื่อหนีจากพระพิโรธของกษัตริย์เฮโรด    ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์  “ต้องทนทุกข์กับความอัปยศอดสูเช่นนี้ และประสบกับความไม่ปลอดภัย  ความกลัว  และความเจ็บปวดจากการต้องจากบ้านเกิดของตน”

ผู้ร่วมสมัยของเราหลายคนถูกบังคับให้อดทนต่อความอยุติธรรมและความทุกข์ทรมานแบบเดียวกัน  

“สาเหตุมักมาจากความเย่อหยิ่งและความรุนแรงของผู้มีอำนาจ  นี่เป็นกรณีของพระเยซูเช่นกัน”

ผู้กดขี่ที่โหดร้ายและผู้อพยพที่กล้าหาญ

• • —– ٠ ✤ ٠ —– • •

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกล่าวว่ากษัตริย์เฮโรดสั่งการให้สังหารหมู่ เพราะพระองค์รู้สึกว่าอำนาจของพระองค์ถูกคุกคามโดย  “กษัตริย์ของชาวยิว”  ที่เพิ่งประสูติใหม่

“การหลบหนีไปยังอียิปต์” – ดังที่ทราบกันดี – ได้ช่วยชีวิตพระเยซู แต่ไม่ได้ป้องกันการสังหารเด็กผู้บริสุทธิ์จำนวนมาก

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตรัสว่าตอนนี้เผยให้เห็นบุคลิกที่ขัดแย้งกันสองคน:  “ด้านหนึ่ง  กษัตริย์เฮโรดทรงมีความโหดร้าย  และในทางกลับกัน  นักบุญโยเซฟเปี่ยมด้วยความเอาใจใส่และความกล้าหาญ”

เฮโรดเป็นสัญลักษณ์ของทรราชและเผด็จการทุกยุคทุกสมัย – แม้แต่พวกเราเอง – ผู้ปกป้องอำนาจของพวกเขาด้วยความโหดร้ายทารุณและโดย  “การกระทำความรุนแรงที่ไร้มนุษยธรรม”

กระนั้น  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกล่าวว่า  เราเองก็สามารถยอมจำนนต่อทัศนคติแบบเดียวกัน เมื่อเรา  “พยายามขจัดความกลัวของเราด้วยความเย่อหยิ่ง  แม้ว่าเพียงด้วยคำพูดหรือประกอบด้วยการข่มเหงเล็กๆน้อยๆที่ตั้งใจจะทำให้คนใกล้ชิดต้องอับอาย”

ความกล้าหาญ: คุณธรรมในชีวิตประจำวัน

• • —– ٠ ✤ ٠ —– • •

นักบุญโยเซฟ  ตรงกันข้ามกับกษัตริย์เฮโรด:  “ผู้ชอบธรรม”  ผู้แสดงความกล้าหาญในการทำตามคำสั่งของทูตสวรรค์ให้หนี

“ใครๆก็สามารถจินตนาการถึงความผันแปรที่ท่านต้องเผชิญระหว่างการเดินทางอันยาวนานและอันตราย และความยากลำบากที่เกี่ยวข้องกับการอยู่ต่างประเทศและการพูดภาษาอื่น ความยากลำบากมากมาย ความกล้าหาญของท่านยังปรากฏออกมาในช่วงเวลาที่ท่านกลับมา  เมื่อทูตสวรรค์ให้ความมั่นใจ ท่านเอาชนะความกลัวที่เข้าใจได้และตั้งรกรากกับพระนางมารีย์และพระเยซูในเมืองนาซาเร็ธ”

อย่างไรก็ตาม  ความกล้าหาญสามารถดำรงอยู่ได้ในชีวิตประจำวันของเรา  และไม่ได้เป็นเพียงคุณธรรมของ “วีรบุรุษ” เท่านั้น  

“ในทุกยุคทุกสมัยและทุกวัฒนธรรม” พระองค์ทรงกล่าวเสริม “เราพบชายหญิงที่กล้าหาญเพื่อที่จะสอดคล้องกับความเชื่อ ได้เอาชนะความยากลำบากทุกรูปแบบ และได้อดทนต่อความอยุติธรรม การประณาม และแม้กระทั่งความตาย”

ความกล้าหาญเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะบอกว่า  “ความอดทน”  เป็นหนึ่งในคุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง

‘เรื่องอัปยศอดสูของมนุษยชาติ’

• • —– ٠ ✤ ٠ —– • •

สุดท้าย  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า  นักบุญโยเซฟสอนให้เราเอาชนะความกลัว  เพื่อเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากในชีวิต  และเชิญทุกคนภาวนาเผื่อผู้อพยพและผู้ลี้ภัยในสมัยของเราซึ่งถูกบังคับให้หนีจากบ้าน  และสำหรับผู้ที่ไม่สามารถหลบหนีหรือเสียชีวิตระหว่างการเดินทาง

“ให้เราคิดถึงคนที่ตกเป็นเหยื่อของสงครามและต้องการหนีจากบ้านเกิดเมืองนอน แต่ไม่สามารถ  ให้​เรา​คิด​ถึง​ผู้​ย้าย​ถิ่น​ที่​เริ่ม​เดิน​ทาง​นั้น​สู่​เสรีภาพ​และ​ลง​ท้าย​ที่​ถนน​หรือ​ใน​ทะเล ให้เราพิจารณาพระเยซูในอ้อมแขนของนักบุญโยเซฟและพระแม่มารีย์ที่กำลังหลบหนี  และขอให้เราเห็นพระองค์ในบรรดาผู้อพยพแต่ละคนทุกวันนี้”

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงกล่าวว่าวิกฤตการอพยพที่กำลังดำเนินอยู่เป็น  “เรื่องอัปยศอดสูของมนุษยชาติ”  ซึ่งเราไม่สามารถเมินเฉยได้

บทภาวนาสำหรับผู้อพยพ

• • —– ٠ ✤ ٠ —– • •

ข้าแต่นักบุญโยเซฟ

ท่านผู้ประสบความทุกข์ยากของผู้ต้องลี้ภัย

เพื่อช่วยชีวิตผู้ที่ท่านรักที่สุด

โปรดปกป้องทุกคนที่หนีเพราะสงคราม  ความเกลียดชัง  ความหิว

โปรดสนับสนุนพวกเขาในความยากลำบาก

ทำให้พวกเขาเข้มแข็งขึ้นด้วยความหวัง  

โปรดให้พวกเขาพบกับการต้อนรับและความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน

โปรดนำทางพวกเขา  และเปิดใจคนที่สามารถช่วยพวกเขาได้ด้วยเถิด  อาแมน

ฟ. วีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล

ที่มา : https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-12/pope-francis-general-audience-saint-joseph-courage-refugees.html